Records

Curationis

Journal focus: The exploration of issues experienced and the best practices of nurses and midwives so as to improve nursing education, nursing administration and community nursing.
Editor: Fhumulani Mavis Mulaudzi , University of Pretoria, South Africa.
Homepage | Editorial Team | Twitter
ACTIVE (1529 Records)

We invite you to explore AOSIS Library


Browse record per page: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>  (1401 - 1500 of 1529 Items)
 • Beplanning van dienste vir die geestesvertraagde pasiënt - ’n prosesbenadering
  Bruwer, A.
  Curationis; Vol 3, No 3 (1980); 10-13
  1980-09-26
  View Record | View Original
 • Policy on the care of the mentally retarded
  Henning, P.H.; Bruwer, A.; Hilliard, A.
  Curationis; Vol 3, No 3 (1980); 5-9
  1980-09-26
  View Record | View Original
 • Die belangrikheid van effektiewe interdissiplinêre kommunikasie in pasiëntsorg
  van Antwerpen, H.W.
  Curationis; Vol 3, No 1 (1980); 41-43
  1980-09-26
  View Record | View Original
 • Book Reviews
  Office, Editorial
  Curationis; Vol 3, No 3 (1980); 23
  1980-09-26
  View Record | View Original
 • Important aspects of midwifery
  Barnett, E.
  Curationis; Vol 3, No 2 (1980); 36-40
  1980-09-26
  View Record | View Original
 • Book Reviews
  Office, Editorial
  Curationis; Vol 3, No 3 (1980); 52
  1980-09-26
  View Record | View Original
 • Psychosocial aspects of Mammary carcinoma
  Searle, C.
  Curationis; Vol 3, No 2 (1980); 12-15
  1980-09-26
  View Record | View Original
 • Die verpleegster se terapeutiese funksie
  Harrington, D.C.; Potgieter, M.E.C.
  Curationis; Vol 3, No 1 (1980); 27-29
  1980-09-26
  View Record | View Original
 • Die verpleegkundige as skepper van die terapeutiese omgewing
  Human, S.P.; Faure, M.M.
  Curationis; Vol 3, No 1 (1980); 30-31
  1980-09-26
  View Record | View Original
 • Beplande verandering
  Uys, L.R.
  Curationis; Vol 3, No 2 (1980); 43-47
  1980-09-26
  View Record | View Original
 • Die kind in die hospitaal: Verpleegster - praat en speel met hom!
  van Huyssteen, M.
  Curationis; Vol 3, No 2 (1980); 16-19
  1980-09-26
  View Record | View Original
 • The ward sister as a health educator
  Woodward, V.
  Curationis; Vol 3, No 1 (1980); 9
  1980-09-26
  View Record | View Original
 • Die etiek - eerbied vir die mens se lewe
  Snyman, H.W.; Gronigen, M.D.
  Curationis; Vol 3, No 2 (1980); 41-42
  1980-09-26
  View Record | View Original
 • Ward sister - manager nurse, or teacher?
  Office, Editorial
  Curationis; Vol 3, No 1 (1980); 14-17
  1980-09-26
  View Record | View Original
 • Do you know the labour ward sister?
  Office, Editorial
  Curationis; Vol 3, No 1 (1980); 43
  1980-09-26
  View Record | View Original
 • Die saalsuster as koördineerder
  Bruwer, A.
  Curationis; Vol 3, No 1 (1980); 10-13
  1980-09-26
  View Record | View Original
 • Health care in the Bible and the Talmud
  Medlen, L.M.
  Curationis; Vol 3, No 2 (1980); 28-31
  1980-09-26
  View Record | View Original
 • Die geestesvertraagde kind en die gemeenskapsverpleegkundige
  Norrish, M.E.
  Curationis; Vol 3, No 3 (1980); 20-23
  1980-09-26
  View Record | View Original
 • Foreword
  Searle, C.
  Curationis; Vol 3, No 2 (1980); 3-4
  1980-09-26
  View Record | View Original
 • Care of the neurogenic bladder in spinal cord injuries
  Engel, P.; Stevens, P.J.
  Curationis; Vol 3, No 2 (1980); 20-23
  1980-09-26
  View Record | View Original
 • The role of the sister in a rural hospital
  Salayi, J.V.; Mali, R.; Mali, G.N.
  Curationis; Vol 3, No 1 (1980); 38-40
  1980-09-26
  View Record | View Original
 • Die hart van verpleging
  Kotzé, W.
  Curationis; Vol 3, No 2 (1980); 55-56
  1980-09-26
  View Record | View Original
 • Social work in mental retardation
  Herring, Y.
  Curationis; Vol 3, No 3 (1980); 49-52
  1980-09-26
  View Record | View Original
 • Preparing the nurse to render a service to the mentally retarded
  Faurie, M.M.W.
  Curationis; Vol 3, No 3 (1980); 24-28
  1980-09-26
  View Record | View Original
 • Community nursing care for the mentally retarded
  Reingold, C.D.
  Curationis; Vol 3, No 3 (1980); 14-19
  1980-09-26
  View Record | View Original
 • What’s wrong with being a ward sister anyway?
  MacMillan, P.
  Curationis; Vol 3, No 1 (1980); 32-33
  1980-09-26
  View Record | View Original
 • Book Reviews
  Office, Editorial
  Curationis; Vol 3, No 1 (1980); 37
  1980-09-26
  View Record | View Original
 • Book Reviews
  Office, Editorial
  Curationis; Vol 3, No 2 (1980); 4
  1980-09-26
  View Record | View Original
 • Die onderrigtaak van die verpleegpraktisyn in die saalsituasie
  Potgieter, M.E.C.
  Curationis; Vol 3, No 1 (1980); 18-21
  1980-09-26
  View Record | View Original
 • 100 years of wellcome - an unusual company celebrates its centenary
  Office, Editorial
  Curationis; Vol 3, No 2 (1980); 54
  1980-09-26
  View Record | View Original
 • The birth, growth, development and future dimensions of occupational health nursing
  Mellish, J.M.
  Curationis; Vol 3, No 2 (1980); 48-53
  1980-09-26
  View Record | View Original
 • Die moeder-kind verhouding
  de J. Potgieter, M.
  Curationis; Vol 2, No 1 (1979); 28-29
  1979-09-27
  View Record | View Original
 • Matters of moment
  Office, Editorial
  Curationis; Vol 2, No 3 (1979); 3
  1979-09-27
  View Record | View Original
 • The management of the burned child
  Amon, L.N.
  Curationis; Vol 2, No 1 (1979); 30-33
  1979-09-27
  View Record | View Original
 • Professionele benaderinge tot die versorging van die bejaarde
  Kotzé, W.J.
  Curationis; Vol 2, No 3 (1979); 39-45
  1979-09-27
  View Record | View Original
 • The role of the local authority in relation to health legislation
  Mackenzie, Colin R.
  Curationis; Vol 2, No 2 (1979); 16-19
  1979-09-27
  View Record | View Original
 • Medical surveillance of the work of the clinic-based midwife
  Larsen, J. V.
  Curationis; Vol 2, No 2 (1979); 49-51
  1979-09-27
  View Record | View Original
 • Die gestremde leerling
  Booyse, A.M.
  Curationis; Vol 2, No 1 (1979); 7
  1979-09-27
  View Record | View Original
 • Patient-response to hospitalisation
  Salmon, Maureen
  Curationis; Vol 2, No 3 (1979); 22-24
  1979-09-27
  View Record | View Original
 • Home care
  Samson, J.P.
  Curationis; Vol 2, No 2 (1979); 23-26
  1979-09-27
  View Record | View Original
 • Community involvement
  Office, Editorial
  Curationis; Vol 2, No 2 (1979); 46-49
  1979-09-27
  View Record | View Original
 • Kuratiewe dienste vir die gemeenskap
  Viljoen, M.J.
  Curationis; Vol 2, No 2 (1979); 19-22
  1979-09-27
  View Record | View Original
 • Maatskaplike aspekte van geriatriese sorg
  Louw, D.
  Curationis; Vol 2, No 3 (1979); 25-29
  1979-09-27
  View Record | View Original
 • Verpleging van die Pasgebore baba
  Reynecke, A.M.
  Curationis; Vol 2, No 1 (1979); 8-12
  1979-09-27
  View Record | View Original
 • Sterwe, dood en rou as ’n gesondheidsprobleem
  de Villiers, Frederika M.J.
  Curationis; Vol 2, No 3 (1979); 8-11
  1979-09-27
  View Record | View Original
 • Foreword
  Mellish, J. M.
  Curationis; Vol 2, No 2 (1979); 4
  1979-09-27
  View Record | View Original
 • The philosophy of health year
  De Beer, Johan
  Curationis; Vol 2, No 2 (1979); 5-6
  1979-09-27
  View Record | View Original
 • The plight of the black retarded child: how the nurse can assist
  Office, Editorial
  Curationis; Vol 2, No 3 (1979); 46-47
  1979-09-27
  View Record | View Original
 • Primary health care in a paediatric setting — the background
  Power, D.J.
  Curationis; Vol 2, No 2 (1979); 30-33
  1979-09-27
  View Record | View Original
 • Waardinburg syndrome — inherited deafness with pigmentary involvement
  Macrae, M.F.
  Curationis; Vol 2, No 3 (1979); 12-17
  1979-09-27
  View Record | View Original
 • Leukemie by kinders
  Hugo, M.J.; Botha, A.
  Curationis; Vol 2, No 1 (1979); 34-37
  1979-09-27
  View Record | View Original
 • Mediesonkologie 1979
  Falkson, G.
  Curationis; Vol 2, No 3 (1979); 48-52
  1979-09-27
  View Record | View Original
 • The paediatric primary care clinical nurse in South Africa — at the crossroad of progress
  Ireland, J.D.
  Curationis; Vol 2, No 2 (1979); 33-39
  1979-09-27
  View Record | View Original
 • Neonatal resuscitation at the Peripheral clinic
  Larsen, J.V.
  Curationis; Vol 2, No 1 (1979); 13-16
  1979-09-27
  View Record | View Original
 • The health needs of urban black aged in Cape Town
  Wolff, E.M.
  Curationis; Vol 2, No 3 (1979); 30-31
  1979-09-27
  View Record | View Original
 • Management of Tetanus Neonatorum in a respiratory unit
  Sikosana, C.; Sishi, P.
  Curationis; Vol 2, No 1 (1979); 38-40
  1979-09-27
  View Record | View Original
 • Teacher effectiveness: an issue in educational administration
  Coetsee, Mirinda
  Curationis; Vol 2, No 3 (1979); 4-7
  1979-09-27
  View Record | View Original
 • Perinatal mortality and its prevention in rural Swaziland
  Vost, D.A.
  Curationis; Vol 2, No 3 (1979); 53-54
  1979-09-27
  View Record | View Original
 • Kunsvoeding en spening van die baba
  Nolte, A.G.W.
  Curationis; Vol 2, No 1 (1979); 41-44
  1979-09-27
  View Record | View Original
 • Die moeder-kind verbintenis
  Maclure, E.M.
  Curationis; Vol 2, No 1 (1979); 17-21
  1979-09-27
  View Record | View Original
 • The unplanned teenage pregnancy
  Ross, S.M.
  Curationis; Vol 2, No 1 (1979); 22-23
  1979-09-27
  View Record | View Original
 • The future of community health nursing
  Erasmus, C.A.
  Curationis; Vol 2, No 2 (1979); 10-15
  1979-09-27
  View Record | View Original
 • Die gesondheidsinligtingsprogram vanaf die skakelkantoor van K.P.A.
  Steyn, H.K.
  Curationis; Vol 2, No 3 (1979); 32-34
  1979-09-27
  View Record | View Original
 • The nursing contributors to health services of the black states
  Muller, O.H.; Smit, J.J.M.
  Curationis; Vol 2, No 2 (1979); 51-53
  1979-09-27
  View Record | View Original
 • Die multiprofessionile spanbenadering in psigiatrie
  Bruwer, A.
  Curationis; Vol 2, No 2 (1979); 7-10
  1979-09-27
  View Record | View Original
 • Salute to some nursing pioneers
  Harrison, P.H.
  Curationis; Vol 2, No 2 (1979); 53-55
  1979-09-27
  View Record | View Original
 • Book Review
  Office, Editorial
  Curationis; Vol 2, No 2 (1979); 56
  1979-09-27
  View Record | View Original
 • Kariale komplikasies van chroniese nierversaking by himodialise pasiënte
  Rautenbach, H.H.M.
  Curationis; Vol 2, No 2 (1979); 40-43
  1979-09-27
  View Record | View Original
 • Foreword
  Muller, O.H.
  Curationis; Vol 2, No 1 (1979); 3
  1979-09-27
  View Record | View Original
 • Borsvoeding
  Delport, S.
  Curationis; Vol 2, No 1 (1979); 24-27
  1979-09-27
  View Record | View Original
 • The management and prevention of post partum Haemorrhage in a clinic
  Larsen, J.V.
  Curationis; Vol 2, No 3 (1979); 35-38
  1979-09-27
  View Record | View Original
 • Openingrede
  de Beer, Dr. Johan
  Curationis; Vol 2, No 3 (1979); 18-21
  1979-09-27
  View Record | View Original
 • Die hart van verpleging
  Kotzé, Wilma
  Curationis; Vol 2, No 1 (1979); 45-46
  1979-09-27
  View Record | View Original
 • The day hospital in the community
  Hattingh, M.J.
  Curationis; Vol 2, No 2 (1979); 43-46
  1979-09-27
  View Record | View Original
 • The Neonatal Unit
  Wilson, Elaine
  Curationis; Vol 2, No 1 (1979); 4-7
  1979-09-27
  View Record | View Original
 • Book Review
  Office, Editorial
  Curationis; Vol 2, No 1 (1979); 47-48
  1979-09-27
  View Record | View Original
 • Die hart van verpleging
  Kotzé, Wilma
  Curationis; Vol 2, No 3 (1979); 56
  1979-09-27
  View Record | View Original
 • Die verpleegster en die omgewing
  Oberholster, G.
  Curationis; Vol 2, No 2 (1979); 27-29
  1979-09-27
  View Record | View Original
 • Ten Years Of Preventive Geriatric Services In The City Of Germiston
  Erasmus, C.A.
  Curationis; Vol 1, No 4 (1979); 23-29
  1979-09-25
  View Record | View Original
 • Aspekte Van Die Gesondheidsvoorligtingstaak Van Die Gemeenskapgesondheidsverpleegster
  Grobbelaar, E.
  Curationis; Vol 1, No 4 (1979); 17-22
  1979-09-25
  View Record | View Original
 • When The Walls Listened
  Wisser, S.H.
  Curationis; Vol 1, No 4 (1979); 30-31
  1979-09-25
  View Record | View Original
 • Gesondheidsopvoedkundige Benadering Tot Vektorbeheer
  Hartwig, E.K.
  Curationis; Vol 1, No 4 (1979); 32-35
  1979-09-25
  View Record | View Original
 • Love In Action
  D’Oliveira, C.S.
  Curationis; Vol 1, No 4 (1979); 36-39
  1979-09-25
  View Record | View Original
 • Aspekte Van Trauma As ’n Gesondheidsprobleem
  van Tonder, S.
  Curationis; Vol 1, No 4 (1979); 40-43
  1979-09-25
  View Record | View Original
 • Die Ontwikkeling Van Genetiese Dienste Van Die Departement Van Gesondheid — 1978
  Hof, J.
  Curationis; Vol 1, No 4 (1979); 44-50
  1979-09-25
  View Record | View Original
 • Foreword
  Westphal, R.
  Curationis; Vol 1, No 4 (1979); 3
  1979-09-25
  View Record | View Original
 • Bedryfsgesondheidverpleegkunde — ‘n Nuwe Uitdaging Aan Opleidingsinstansies
  Human, S.P.
  Curationis; Vol 1, No 4 (1979); 8-12
  1979-09-25
  View Record | View Original
 • Health Education in Bophuthatswana
  Robertson, B.; Lekgetha, A.N.
  Curationis; Vol 1, No 4 (1979); 4-7
  1979-09-25
  View Record | View Original
 • Mental Health Education
  Röscher, C.I.
  Curationis; Vol 1, No 4 (1979); 51-52
  1979-09-25
  View Record | View Original
 • The Heart of Nursing
  Kotzé, W.
  Curationis; Vol 1, No 4 (1979); 53-54
  1979-09-25
  View Record | View Original
 • Book Reviews
  Office, Editorial
  Curationis; Vol 1, No 4 (1979); 55-56
  1979-09-25
  View Record | View Original
 • Meet The Occupational Health Nurse
  Campbell, Y.
  Curationis; Vol 1, No 4 (1979); 13-16
  1979-09-25
  View Record | View Original
 • Die Evaluering Van Verpleging In Suid-Afrika
  Steenberg, H.
  Curationis; Vol 1, No 3 (1978); 7-14
  1978-09-25
  View Record | View Original
 • Avoidable Blindness: A World Problem
  Rowland, W.
  Curationis; Vol 1, No 3 (1978); 4-6
  1978-09-25
  View Record | View Original
 • Education for Care
  Williamson, S.B.
  Curationis; Vol 1, No 3 (1978); 15-16
  1978-09-25
  View Record | View Original
 • Book Reviews
  Office, Editorial
  Curationis; Vol 1, No 3 (1978); 57
  1978-09-25
  View Record | View Original
 • ’n Ondersoek na die Verpleegster as Terapeutiese Instrument by die Versorging van ’n...
  Alberts, A.W.
  Curationis; Vol 1, No 2 (1978); 50-55
  1978-09-25
  View Record | View Original
 • Psychological Tests in Selection of Students to Schools of Nursing in Israel
  Rotenberg, A.
  Curationis; Vol 1, No 2 (1978); 47-49
  1978-09-25
  View Record | View Original
 • Verloskundige Verpleegkunde ... ’n Uitdaging
  Venter, S.
  Curationis; Vol 1, No 1 (1978); 18-21
  1978-09-25
  View Record | View Original
 • Book Reviews
  Office, Editorial
  Curationis; Vol 1, No 2 (1978); 56
  1978-09-25
  View Record | View Original
1401 - 1500 of 1529 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> 
ADVERTISEMENT