Koers - Bulletin for Christian Scholarship

Journal focus: Development of Christian scholarship (moved to another publisher in 2015).
INACTIVE (2081 Records)

We invite you to explore AOSIS Library


Browse record per page: << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>  (241 - 280 of 2081 Items)
 • Die akademie in Suid-Afrika: ’n vervullende professie?
  van der Walt, J.L.; Wolhunter, C.C.; Potgieter, F.J.; Higgs, P.; Higgs, L.G.; Ntshoe, I.M.
  Koers - Bulletin for Christian Scholarship/Bulletin vir Christelike Wetenskap; Vol 74, No 3 (2009); 409-436
  2009-07-26
  View Record | View Original
 • The didactic nature of Calvin’s De Scandalis
  Potgieter, P.C.
  Koers - Bulletin for Christian Scholarship/Bulletin vir Christelike Wetenskap; Vol 74, No 4 (2009); 643-660
  2009-07-26
  View Record | View Original
 • Onderwysersopleiding in Suid-Afrika: leersame aspekte van ander stelsels
  van der Walt, J.L.; Potgieter, F.J.; Wolhunter, C.C.
  Koers - Bulletin for Christian Scholarship/Bulletin vir Christelike Wetenskap; Vol 74, No 1-2 (2009); 87-116
  2009-07-26
  View Record | View Original
 • Why the fuss over Brown’s The Da Vinci code? The dynamism of 'icons' and the...
  Lombaard, C.
  Koers - Bulletin for Christian Scholarship/Bulletin vir Christelike Wetenskap; Vol 74, No 1-2 (2009); 285-298
  2009-07-26
  View Record | View Original
 • ’n Prakties-teologiese ondersoek na die uitwerking van afwesige vaders: ’n verkennende...
  Freeks, F.E.; Lotter, G.A.
  Koers - Bulletin for Christian Scholarship/Bulletin vir Christelike Wetenskap; Vol 74, No 3 (2009); 519-534
  2009-07-26
  View Record | View Original
 • Preface
  Office, Editorial
  Koers - Bulletin for Christian Scholarship/Bulletin vir Christelike Wetenskap; Vol 74, No 1-2 (2009); xi
  2009-07-26
  View Record | View Original
 • Kommunikasiekunde in Suid-Afrika: die begin, die hede en uitdagings vir die toekoms
  Fourie, P.J.
  Koers - Bulletin for Christian Scholarship/Bulletin vir Christelike Wetenskap; Vol 74, No 1-2 (2009); 175-196
  2009-07-26
  View Record | View Original
 • The Polokwane conference and South Africa’s second political transition: tentative...
  Venter, J.C.M.; Duvenhage, A.
  Koers - Bulletin for Christian Scholarship/Bulletin vir Christelike Wetenskap; Vol 73, No 4 (2008); 625-650
  2008-07-27
  View Record | View Original
 • Aftrede as integrasionele taak
  Brunsdon, A.R.; Lotter, G.A.
  Koers - Bulletin for Christian Scholarship/Bulletin vir Christelike Wetenskap; Vol 73, No 2 (2008); 283-302
  2008-07-27
  View Record | View Original
 • The spirituality of student teachers: a blind spot?
  de Klerk-Luttig, J.
  Koers - Bulletin for Christian Scholarship/Bulletin vir Christelike Wetenskap; Vol 73, No 3 (2008); 509-526
  2008-07-27
  View Record | View Original
 • Project governance: selected South African government experiments
  van der Walt, G.
  Koers - Bulletin for Christian Scholarship/Bulletin vir Christelike Wetenskap; Vol 73, No 4 (2008); 729-750
  2008-07-27
  View Record | View Original
 • Reviews
  Office, Editorial
  Koers - Bulletin for Christian Scholarship/Bulletin vir Christelike Wetenskap; Vol 73, No 1 (2008); 153-169
  2008-07-27
  View Record | View Original
 • Die hart van die mens herontdek: op die spoor van ’n Skrifgetroue mensbeskouing in die...
  van der Walt, B.J.
  Koers - Bulletin for Christian Scholarship/Bulletin vir Christelike Wetenskap; Vol 73, No 3 (2008); 381-410
  2008-07-27
  View Record | View Original
 • Preface
  Duvenhage, A.
  Koers - Bulletin for Christian Scholarship/Bulletin vir Christelike Wetenskap; Vol 73, No 4 (2008); xiii-xvi
  2008-07-27
  View Record | View Original
 • Die bydrae van stigma en diskriminasie jeens MIV-positiewe adolessente tot die...
  Beyers, C.; Kotzé, C.
  Koers - Bulletin for Christian Scholarship/Bulletin vir Christelike Wetenskap; Vol 73, No 1 (2008); 55-74
  2008-07-27
  View Record | View Original
 • Reviews
  Office, Editorial
  Koers - Bulletin for Christian Scholarship/Bulletin vir Christelike Wetenskap; Vol 73, No 4 (2008); 815-819
  2008-07-27
  View Record | View Original
 • The need to understand the emotions of anger, fear and guilt when counselling religious...
  Pretorius, S.P.
  Koers - Bulletin for Christian Scholarship/Bulletin vir Christelike Wetenskap; Vol 73, No 2 (2008); 265-282
  2008-07-27
  View Record | View Original
 • In pursuit of a foundational accountancy philosophy
  Buys, P.
  Koers - Bulletin for Christian Scholarship/Bulletin vir Christelike Wetenskap; Vol 73, No 3 (2008); 489-508
  2008-07-27
  View Record | View Original
 • Deepening democracy and enhancing multi-level governance: deficiencies of and prospects...
  Heydenrych, P.W.
  Koers - Bulletin for Christian Scholarship/Bulletin vir Christelike Wetenskap; Vol 73, No 4 (2008); 701-728
  2008-07-27
  View Record | View Original
 • Die universiteit: sy aard en die rol van die intellektueel
  Combrink, A.L.
  Koers - Bulletin for Christian Scholarship/Bulletin vir Christelike Wetenskap; Vol 73, No 1 (2008); 145-152
  2008-07-27
  View Record | View Original
 • Reviews
  Office, Editorial
  Koers - Bulletin for Christian Scholarship/Bulletin vir Christelike Wetenskap; Vol 73, No 2 (2008); 347-363
  2008-07-27
  View Record | View Original
 • Reviews
  Office, Editorial
  Koers - Bulletin for Christian Scholarship/Bulletin vir Christelike Wetenskap; Vol 73, No 3 (2008); 589-607
  2008-07-27
  View Record | View Original
 • Die rol van ’n mentor vir seuns tydens die oorgangsfase van die laat-middelkinderjare...
  Steytler, J.P.D.; Strydom, H.
  Koers - Bulletin for Christian Scholarship/Bulletin vir Christelike Wetenskap; Vol 73, No 1 (2008); 33-54
  2008-07-27
  View Record | View Original
 • Appraising the e-readiness of online learning facilitators: key human factors
  Vermeulen, L.
  Koers - Bulletin for Christian Scholarship/Bulletin vir Christelike Wetenskap; Vol 73, No 4 (2008); 793-814
  2008-07-27
  View Record | View Original
 • Die potensiële waarde van gesinsrituele vir betekenisgewing deur kinders
  Ferreira, R.; du Preez, C.S.; Archer, E.
  Koers - Bulletin for Christian Scholarship/Bulletin vir Christelike Wetenskap; Vol 73, No 2 (2008); 247-264
  2008-07-27
  View Record | View Original
 • Performatiwiteit en die hedendaagse skool(hoof)
  van der Walt, J.L.; Mentz, P.J.; Breed, J.A.; Coetsee, L.D.
  Koers - Bulletin for Christian Scholarship/Bulletin vir Christelike Wetenskap; Vol 73, No 3 (2008); 469-488
  2008-07-27
  View Record | View Original
 • Africa: signs of hope?
  Kirsten, J.F.
  Koers - Bulletin for Christian Scholarship/Bulletin vir Christelike Wetenskap; Vol 73, No 4 (2008); 687-700
  2008-07-27
  View Record | View Original
 • 'Caring schools' – a solution for addressing challenging behaviour in schools?
  Weeks, F.H.
  Koers - Bulletin for Christian Scholarship/Bulletin vir Christelike Wetenskap; Vol 73, No 1 (2008); 121-144
  2008-07-27
  View Record | View Original
 • The spiritual and religious dimension of education and bringing-up
  Valenkamp, M.
  Koers - Bulletin for Christian Scholarship/Bulletin vir Christelike Wetenskap; Vol 73, No 2 (2008); 323-346
  2008-07-27
  View Record | View Original
 • Die integrasie van humoristiese tekste by taalonderwys om studente se emosionele...
  Kruger, E.; Rutgers, L.
  Koers - Bulletin for Christian Scholarship/Bulletin vir Christelike Wetenskap; Vol 73, No 3 (2008); 549-588
  2008-07-27
  View Record | View Original
 • Continuing professional development for teachers in South Africa and social learning...
  Steyn, G.M.
  Koers - Bulletin for Christian Scholarship/Bulletin vir Christelike Wetenskap; Vol 73, No 1 (2008); 15-32
  2008-07-27
  View Record | View Original
 • Institutional statism: an overview of the formulation of the taxi recapitalisation policy
  van Schalkwyk, D.
  Koers - Bulletin for Christian Scholarship/Bulletin vir Christelike Wetenskap; Vol 73, No 4 (2008); 771-792
  2008-07-27
  View Record | View Original
 • Imago et similitudo Dei: op soek na die betekenis van die mens as beeld en gelykenis...
  van der Walt, B.J.
  Koers - Bulletin for Christian Scholarship/Bulletin vir Christelike Wetenskap; Vol 73, No 2 (2008); 207-246
  2008-07-27
  View Record | View Original
 • When 'paradigms' differ: scientific communication between skepticism and hope...
  Coletto, R.
  Koers - Bulletin for Christian Scholarship/Bulletin vir Christelike Wetenskap; Vol 73, No 3 (2008); 445-468
  2008-07-27
  View Record | View Original
 • Perspektiewe vir ’n normatiewe politiek: die boodskap van die Instituut vir...
  van der Walt, B.J.
  Koers - Bulletin for Christian Scholarship/Bulletin vir Christelike Wetenskap; Vol 73, No 4 (2008); 651-686
  2008-07-27
  View Record | View Original
 • A kenotic response to secularity
  Williams, D.T.
  Koers - Bulletin for Christian Scholarship/Bulletin vir Christelike Wetenskap; Vol 73, No 1 (2008); 101-120
  2008-07-27
  View Record | View Original
 • Contemporary Christian spirituality: a worldly embodiment
  Kourie, C.; Ruthenberg, T.J.
  Koers - Bulletin for Christian Scholarship/Bulletin vir Christelike Wetenskap; Vol 73, No 2 (2008); 303-322
  2008-07-27
  View Record | View Original
 • Musiek as heelbreinaktiwiteit by innerlike verandering
  Elyon, J.R.; Lotter, G.A.
  Koers - Bulletin for Christian Scholarship/Bulletin vir Christelike Wetenskap; Vol 73, No 3 (2008); 527-548
  2008-07-27
  View Record | View Original
 • Die intrinsieke verband tussen opvoeding en spiritualiteit
  van der Walt, J.L.; Wolhunter, C.C.; Potgieter, F.J.
  Koers - Bulletin for Christian Scholarship/Bulletin vir Christelike Wetenskap; Vol 73, No 1 (2008); 1-14
  2008-07-27
  View Record | View Original
 • The dilemma of the failed state thesis in post-9/11 world affairs
  Schoeman, A.
  Koers - Bulletin for Christian Scholarship/Bulletin vir Christelike Wetenskap; Vol 73, No 4 (2008); 751-770
  2008-07-27
  View Record | View Original
241 - 280 of 2081 Items    << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>