Records

Curationis

Journal focus: The exploration of issues experienced and the best practices of nurses and midwives so as to improve nursing education, nursing administration and community nursing.
Editor: Fhumulani Mavis Mulaudzi , University of Pretoria, South Africa.
Homepage | Editorial Team | Twitter
ACTIVE (1529 Records)

We invite you to explore AOSIS Library


Browse record per page: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>  (1101 - 1200 of 1529 Items)
 • Die rol van die gemeenskapsverpleegkundige in die voorkoming en hantering van...
  Keogh, J.J.
  Curationis; Vol 11, No 3 (1988); 6-10
  1988-09-21
  View Record | View Original
 • A profile of professional nursing practice in the private sector in the R.S.A.
  Pera, S.
  Curationis; Vol 11, No 2 (1988); 13-22
  1988-09-21
  View Record | View Original
 • The impact of advanced cancer on the functional status of patients attending oncology...
  Brink, H.L.
  Curationis; Vol 11, No 3 (1988); 11-16
  1988-09-21
  View Record | View Original
 • C.A. Nothardbiblioteek
  Swart, J.
  Curationis; Vol 11, No 2 (1988); 23-24
  1988-09-21
  View Record | View Original
 • Die werksgeskiedenis van oudstudente van die Departement Verpleegkunde aan die...
  Uys, L.R.
  Curationis; Vol 11, No 3 (1988); 17-19
  1988-09-21
  View Record | View Original
 • Traditional birth attendants in Bophuthatswana (Bo-Mmaabotsetse)
  Ntoane, C.
  Curationis; Vol 11, No 3 (1988); 20-23
  1988-09-21
  View Record | View Original
 • Spesifieke leergeleenthede in gesondheidsopvoeding
  Nel, A.H.; Basson, A.A.
  Curationis; Vol 11, No 3 (1988); 23-27
  1988-09-21
  View Record | View Original
 • Die invloed van die geregistreerde verpleegkundige as rolmodel op die...
  Bezuidenhout, M.C.
  Curationis; Vol 11, No 3 (1988); 28-31
  1988-09-21
  View Record | View Original
 • Versorgingsfasiliteite wat die onafhanklikheid van die pasiënt met karsinoom bevorder
  Malan, E.S.
  Curationis; Vol 11, No 3 (1988); 32-34
  1988-09-21
  View Record | View Original
 • A description of the personal social and scholastic background of new students first...
  van Niekerk, C.F.; Treadwell, I.; de Vetta, H.M.
  Curationis; Vol 11, No 2 (1988); 8-12
  1988-09-21
  View Record | View Original
 • Die verband tussen vakriglyne, vakaanbieding en prestasie by groepe B Cur l - studente...
  van Velden, C.
  Curationis; Vol 11, No 2 (1988); 1-3
  1988-09-21
  View Record | View Original
 • Opmerkings oor ’n ondersoek na die tekort aan verpleegpersoneel in transvaalse...
  Booyens, S.W.
  Curationis; Vol 8, No 1 (1985); 16-17
  1985-09-27
  View Record | View Original
 • Spina Bifida - A descriptive research study
  Bonnes, D.L.
  Curationis; Vol 8, No 2 (1985); 36-43
  1985-09-27
  View Record | View Original
 • Predictors of student nurse performance
  Mearns, PC
  Curationis; Vol 8, No 2 (1985); 47-49
  1985-09-27
  View Record | View Original
 • 'n Ondersoek na faktore wat met kontraseptiewe staking verband hou: Kleurlingvroue...
  Strydom, Marietjie
  Curationis; Vol 8, No 2 (1985); 44-46
  1985-09-27
  View Record | View Original
 • Lyding
  de Villiers, Fredrika
  Curationis; Vol 8, No 2 (1985); 36-43
  1985-09-27
  View Record | View Original
 • Grey’s Hospital, Pietermaritzburg 1855 - 1985
  Duckworth, Jennifer G
  Curationis; Vol 8, No 3 (1985); 9-12
  1985-09-27
  View Record | View Original
 • Index / Indeks: Volume 8
  Office, Editorial
  Curationis; Vol 8, No 4 (1985); 27-30
  1985-09-27
  View Record | View Original
 • The Nursing Student at the University of South Africa
  Brownlee, E.B.I.
  Curationis; Vol 8, No 1 (1985); 4-9
  1985-09-27
  View Record | View Original
 • Foreword
  Office, Editorial
  Curationis; Vol 8, No 1 (1985); 3
  1985-09-27
  View Record | View Original
 • Die Beroepskeuse van Studente wat nie Gekeur word nie vir Generiese Graadprogramme in...
  Uys, L.R.
  Curationis; Vol 8, No 1 (1985); 10-12
  1985-09-27
  View Record | View Original
 • Verpleging van die geestesvertraagde kind in die gemeenskap
  Moolman, S.J.
  Curationis; Vol 8, No 2 (1985); 20-22
  1985-09-27
  View Record | View Original
 • Intra Partum Foetal Distress
  Kubheka, J
  Curationis; Vol 8, No 3 (1985); 48-51
  1985-09-27
  View Record | View Original
 • ’n Bepaling van die behoefte aan voetversorging by ’n groep bejaardes
  Bothma, Y
  Curationis; Vol 8, No 3 (1985); 52-55
  1985-09-27
  View Record | View Original
 • Nursing is the Concern of all Citizens
  Searle, Charlotte
  Curationis; Vol 8, No 2 (1985); 4-8
  1985-09-27
  View Record | View Original
 • Die behoefte van die gehospitaliseerde kleuter in opvoedingsperspektief
  Basson, Annali
  Curationis; Vol 8, No 3 (1985); 20-28
  1985-09-27
  View Record | View Original
 • Factors associated with the perception of side-effects relating to the use of...
  Erasmus, Gerda
  Curationis; Vol 8, No 3 (1985); 45-47
  1985-09-27
  View Record | View Original
 • Ringing in the Changes: The Implications of the new regulations for the colleges.
  Paverd, Norma V
  Curationis; Vol 8, No 2 (1985); 9-12
  1985-09-27
  View Record | View Original
 • Orientation
  Anderson, Elizabeth
  Curationis; Vol 8, No 1 (1985); 18-20
  1985-09-27
  View Record | View Original
 • South African Nursing Council Examinations
  S.A. Nursing Council, Professional Section
  Curationis; Vol 8, No 4 (1985); 33-35
  1985-09-27
  View Record | View Original
 • Education for Life
  Simpson, Michael A
  Curationis; Vol 8, No 4 (1985); 36-40
  1985-09-27
  View Record | View Original
 • Gehaltesorg en koste-effektiewe dienslewering deur middel van ’n geoutomatiseerde...
  Coetsee, Mirinda
  Curationis; Vol 8, No 1 (1985); 44-48
  1985-09-27
  View Record | View Original
 • Vigs: Implikasies vir Suid-Afrikaanse verpleegkundiges — Deel 1
  Herbst, Michael C
  Curationis; Vol 8, No 3 (1985); 13-14
  1985-09-27
  View Record | View Original
 • The implications of the new regulations for the universities
  Robertson, Barbara
  Curationis; Vol 8, No 2 (1985); 13-15
  1985-09-27
  View Record | View Original
 • Village health workers: First line of contact in the Republic of Ciskei
  Rautenbach, Cecil
  Curationis; Vol 8, No 3 (1985); 33-37
  1985-09-27
  View Record | View Original
 • The dynamics of the nursing process
  Mashaba, T.G.
  Curationis; Vol 8, No 2 (1985); 28-32
  1985-09-27
  View Record | View Original
 • Singapore - The Nursing Scene
  Doyle, M.A.
  Curationis; Vol 8, No 1 (1985); 49-50
  1985-09-27
  View Record | View Original
 • Why not a Nurse Demographer?
  Coetzer, P.W.W
  Curationis; Vol 8, No 1 (1985); 21-26
  1985-09-27
  View Record | View Original
 • 'n Rekenaargesteunde Wissellys
  Coetsee, Mirinda
  Curationis; Vol 8, No 2 (1985); 50-56
  1985-09-27
  View Record | View Original
 • To breastfeed or not to breastfeed? That is the question.
  Myburgh, Jacqui
  Curationis; Vol 8, No 1 (1985); 32-34
  1985-09-27
  View Record | View Original
 • Implications of the new regulations for psychiatric health services
  Bruwer, Annemarie M
  Curationis; Vol 8, No 2 (1985); 16-19
  1985-09-27
  View Record | View Original
 • Vigs: Implikasies vir Suid-Afrikaanse verpleegkundiges – Deel 2
  Herbst, Michael C
  Curationis; Vol 8, No 4 (1985); 18-20
  1985-09-27
  View Record | View Original
 • Foreword
  Office, Editorial
  Curationis; Vol 8, No 3 (1985); 3
  1985-09-27
  View Record | View Original
 • Preparing nurse managers for informed action
  Makwakwa, C.M.
  Curationis; Vol 8, No 3 (1985); 15-17
  1985-09-27
  View Record | View Original
 • Foreword
  Office, Editorial
  Curationis; Vol 8, No 2 (1985); 3
  1985-09-27
  View Record | View Original
 • A Child in Need of Care - Guillain Barré Syndrome
  Acres, L
  Curationis; Vol 8, No 1 (1985); 13-15
  1985-09-27
  View Record | View Original
 • Afdeling Ses
  van't Zand, Sandra
  Curationis; Vol 8, No 2 (1985); 29
  1985-09-27
  View Record | View Original
 • Skoolverpleging - 'n Voorligtingsuitdaging
  Moir, A.E.A.
  Curationis; Vol 8, No 2 (1985); 23-25
  1985-09-27
  View Record | View Original
 • Gesondheidsvoorligting - Twee Kulture
  Hall, Elsje J
  Curationis; Vol 8, No 1 (1985); 27-31
  1985-09-27
  View Record | View Original
 • Health education needs of the youth
  de Jong, Vehlia
  Curationis; Vol 8, No 4 (1985); 31-32
  1985-09-27
  View Record | View Original
 • Foreword
  Office, Editorial
  Curationis; Vol 8, No 4 (1985); 3
  1985-09-27
  View Record | View Original
 • Sex Education: Fact or Fiction?
  MacIntosh, Doreen
  Curationis; Vol 8, No 4 (1985); 24-26
  1985-09-27
  View Record | View Original
 • Reports and memoranda. Communication techniques for effective management.
  Parsons, C.R.
  Curationis; Vol 8, No 2 (1985); 26-29
  1985-09-27
  View Record | View Original
 • The South African Nursing Council: Aspects of its development 1944-1984
  Kotzé, Wilma J
  Curationis; Vol 8, No 4 (1985); 5-14
  1985-09-27
  View Record | View Original
 • Die effektiwiteit van verskillende leergeleenthede vir psigiatriese verpleegkunde...
  Uys, L.R.
  Curationis; Vol 8, No 3 (1985); 18-19
  1985-09-27
  View Record | View Original
 • Kliniese Onderrig: Dis makliker as wat u dink!
  Coetzee, H
  Curationis; Vol 8, No 2 (1985); 30-32
  1985-09-27
  View Record | View Original
 • 'n Futurologiese Beskouing
  Coertse, E
  Curationis; Vol 8, No 1 (1985); 35-37
  1985-09-27
  View Record | View Original
 • Voetversorging by bejaardes — Deel 2: Algemene voetversorging van die bejaarde
  Bothma, Y
  Curationis; Vol 8, No 4 (1985); 41-47
  1985-09-27
  View Record | View Original
 • Die Rouproses
  de Villiers, Fredrika
  Curationis; Vol 8, No 3 (1985); 38-44
  1985-09-27
  View Record | View Original
 • Caring about care-givers: A study of child care workers in Cape Town
  Block, S.C.
  Curationis; Vol 8, No 1 (1985); 38-43
  1985-09-27
  View Record | View Original
 • Die verlede as eerste behandeling
  Swart, Marius
  Curationis; Vol 8, No 4 (1985); 53-56
  1985-09-27
  View Record | View Original
 • Bestuursvaardigheidsevaluering
  Cilliers, Frans
  Curationis; Vol 8, No 4 (1985); 15-17
  1985-09-27
  View Record | View Original
 • Teenage Pregnancy: A contemporary problem of adolescence
  Acres, Lynette
  Curationis; Vol 8, No 4 (1985); 21-23
  1985-09-27
  View Record | View Original
 • Adolessente dogters moet voorligting oor die ondersoek van die mamma en menstruasie kry
  Ferreira, A
  Curationis; Vol 8, No 3 (1985); 4-8
  1985-09-27
  View Record | View Original
 • Inservice Training in Nursing
  Poggenpoel, Marie
  Curationis; Vol 8, No 4 (1985); 48-52
  1985-09-27
  View Record | View Original
 • A community development project
  Viljoen, M.J.
  Curationis; Vol 8, No 3 (1985); 29-32
  1985-09-27
  View Record | View Original
 • Die nuwe grondwet van Suid-Afrika
  Esterhuyse, W.P.
  Curationis; Vol 7, No 2 (1984); 12-14
  1984-09-28
  View Record | View Original
 • Smoking habits of nurses
  Jacka, E.; Disler, P.B.; Sayed, A.R.; Watermeyer, G.S.; Ross, W.F.
  Curationis; Vol 7, No 1 (1984); 37-39
  1984-09-28
  View Record | View Original
 • Evaluering van interpersoonlike vaardighede
  Poggenpoel, M.
  Curationis; Vol 7, No 1 (1984); 40-43
  1984-09-28
  View Record | View Original
 • Die verpleegonderwyser — Dié innovateur?
  Kotzé, W.
  Curationis; Vol 7, No 4 (1984); 7-9
  1984-09-28
  View Record | View Original
 • Verstaan E.K.G. - ’n Selfdoenmodule
  Zwiegelaar, A.
  Curationis; Vol 7, No 2 (1984); 48-54
  1984-09-28
  View Record | View Original
 • The professional nurse in the Cell Support Unit
  Wood, L.; Richards, J.D.M.; Jacobs, P.
  Curationis; Vol 7, No 2 (1984); 30-33
  1984-09-28
  View Record | View Original
 • Standaard verpleegvoorskrifte vir voorgeboorte kliënte
  Venter, S.; du Plooy, P.
  Curationis; Vol 7, No 4 (1984); 41-53
  1984-09-28
  View Record | View Original
 • The cornerstone of modern nursing management
  Robertson, B.
  Curationis; Vol 7, No 4 (1984); 19-22
  1984-09-28
  View Record | View Original
 • Nurse-doctor communication: A study on interprofessional communication
  James, J.L.
  Curationis; Vol 7, No 1 (1984); 13-16
  1984-09-28
  View Record | View Original
 • The generaltion gap in nursing
  van Niekerk, J.G.P.
  Curationis; Vol 7, No 2 (1984); 4-7
  1984-09-28
  View Record | View Original
 • Community nursing towards primary health care
  Bergman, R.
  Curationis; Vol 7, No 3 (1984); 27-30
  1984-09-28
  View Record | View Original
 • Contemporary demands on the community nurse
  Muller, O.H.
  Curationis; Vol 7, No 4 (1984); 10-12
  1984-09-28
  View Record | View Original
 • The medicine round
  Jaftha, T.
  Curationis; Vol 7, No 1 (1984); 54
  1984-09-28
  View Record | View Original
 • Communication in nursing: A learning exercise for teachers and students
  Hammond, M.
  Curationis; Vol 7, No 3 (1984); 49-56
  1984-09-28
  View Record | View Original
 • The South African Nursing Association - Quo Vadis
  van Huyssteen, M.C.
  Curationis; Vol 7, No 3 (1984); 4-10
  1984-09-28
  View Record | View Original
 • Professionele vorming van die studentverpleegkundige
  Kotzé, W.J.
  Curationis; Vol 7, No 1 (1984); 17-22
  1984-09-28
  View Record | View Original
 • Verpleegadministrasie in gesondheidsdienste
  Viljoen, A.
  Curationis; Vol 7, No 4 (1984); 23-26
  1984-09-28
  View Record | View Original
 • Knowledge and attitudes of the South African public with regard to congenital and...
  Hof, J.; Esterhuysen, H.M.; v.d. Merwe, C.J.; v.d. Burgh, C.; Lomberg, L.
  Curationis; Vol 7, No 2 (1984); 38-43
  1984-09-28
  View Record | View Original
 • My home — the hospital: A case study
  Jaftha, D.D.
  Curationis; Vol 7, No 4 (1984); 27-29
  1984-09-28
  View Record | View Original
 • Communicating with our Child Patient or Why is Johnny crying?
  Tiltman, E.
  Curationis; Vol 7, No 1 (1984); 5-8
  1984-09-28
  View Record | View Original
 • Rolverwagting van gebiedstoesighouers in ’n aantal Transvaalse Provinsiale Hospitale
  van Tonder, S.
  Curationis; Vol 7, No 3 (1984); 31-32
  1984-09-28
  View Record | View Original
 • Trends in nursing in South Africa and their implications for nursing education
  Loudon, H.
  Curationis; Vol 7, No 2 (1984); 8-11
  1984-09-28
  View Record | View Original
 • Psigiatriese verpleegvaardighede in ander verpleegdimensies
  Poggenpoel, M.
  Curationis; Vol 7, No 4 (1984); 13-18
  1984-09-28
  View Record | View Original
 • Views of Zulus and Southern Sothos on immunisation
  Lubbe, A.J.
  Curationis; Vol 7, No 2 (1984); 21-24
  1984-09-28
  View Record | View Original
 • Verpleegnavorsing in Suid-Afrika in historiese perspektief
  Kotzé, W.J.
  Curationis; Vol 7, No 3 (1984); 11-18
  1984-09-28
  View Record | View Original
 • Kommunikasie met sterwendes en hulle dierbares
  de Villiers, F.
  Curationis; Vol 7, No 4 (1984); 30-33
  1984-09-28
  View Record | View Original
 • Primary health care the role of the nurse
  Mellish, M.
  Curationis; Vol 7, No 1 (1984); 23-26
  1984-09-28
  View Record | View Original
 • Tuberculosis control and occupational health services
  Mets, J.T.
  Curationis; Vol 7, No 3 (1984); 19-22
  1984-09-28
  View Record | View Original
 • Teaching health education
  van Niekerk, C.F.
  Curationis; Vol 7, No 1 (1984); 44-50
  1984-09-28
  View Record | View Original
 • Verpleegleierskap - 'n teoretiese perspektief
  Jacobs, E.M.
  Curationis; Vol 7, No 2 (1984); 34-37
  1984-09-28
  View Record | View Original
 • Foreword
  Office, Editorial
  Curationis; Vol 7, No 4 (1984); 3
  1984-09-28
  View Record | View Original
 • Die pasiëntvorderingsverslag as kommunikasiemiddel
  Pretorius, E.
  Curationis; Vol 7, No 1 (1984); 9-12
  1984-09-28
  View Record | View Original
 • Nursing practice — Reality or dream
  Searle, C.
  Curationis; Vol 7, No 4 (1984); 4-6
  1984-09-28
  View Record | View Original
 • Kommunikasie as metode om verpleegsorg te verbeter
  Postmus, G.
  Curationis; Vol 7, No 2 (1984); 44-47
  1984-09-28
  View Record | View Original
1101 - 1200 of 1529 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> 
ADVERTISEMENT