SA Journal of Industrial Psychology

Journal focus: Investigations into the ways in which the individual can balance their daily activities (socially, culturally or linguistically) against the larger context of corporate, organisational and institutional values.
Editor: Melinde Coetzee, University of South Africa, South Africa.
ACTIVE (1131 Records)

We invite you to explore AOSIS Library


Browse record per page: << < 23 24 25 26 27 28 29 > >>  (1081 - 1120 of 1131 Items)
 • Sielkundige diepte-orientasie: 'n Koseptuele omskrywing en verfyning
  De Jager, L. C.
  SA Journal of Industrial Psychology; 1980: Perspectives on Industrial Psychology
  1980-11-28
  View Record | View Original
 • Wat is tydorintasie? - 'n Kritiese literatuurondersoek
  Augustyn, J. C. D.
  SA Journal of Industrial Psychology; 1980: Perspectives on Industrial Psychology
  1980-11-28
  View Record | View Original
 • Die rol van die blanke werker in die motivering van die swart werker
  Oosthuizen, G. J.; Barnard, A. L.; Wissing, M. P.
  SA Journal of Industrial Psychology; 1980: Perspectives on Industrial Psychology
  1980-11-28
  View Record | View Original
 • Keuring en opleiding van rekenaarstelselontleders
  Fick, L. J.; van W Raubenheimer, I.
  SA Journal of Industrial Psychology; 1980: Perspectives on Industrial Psychology
  1980-11-28
  View Record | View Original
 • 'n Ondersoek na die verband tussen leierskappotensiaal en sekere biografiese...
  Viviers, A. M.
  SA Journal of Industrial Psychology; 1980: Perspectives on Industrial Psychology
  1980-11-28
  View Record | View Original
 • Die identifisering van die elemente waaruit werkspanning bestaan
  van Graan, F.
  SA Journal of Industrial Psychology; 1979: Perspectives on Industrial Psychology
  1979-11-28
  View Record | View Original
 • Semantiese meerduidigheid in motiveringsnavorsing
  Zietsman, S. H.; van W Raubenheimer, I.
  SA Journal of Industrial Psychology; 1979: Perspectives on Industrial Psychology
  1979-11-28
  View Record | View Original
 • Leerplanne in bedryfsielkunde: Opname by S.A. Universiteite
  Langenhoven, H. P.
  SA Journal of Industrial Psychology; 1979: Perspectives on Industrial Psychology
  1979-11-28
  View Record | View Original
 • Die TAT-Z as voorspeller vir prestasiemotivering
  Cilliers, F. V. N.; Wissing, M. P.
  SA Journal of Industrial Psychology; 1979: Perspectives on Industrial Psychology
  1979-11-28
  View Record | View Original
 • Raamwerk vir die ontwikkeling van 'n 4-dimensionele teorie van menslike gedrag
  Van W Raubenheimer, I.
  SA Journal of Industrial Psychology; 1978: Perspectives on Industrial Psychology
  1978-11-28
  View Record | View Original
 • The construction of a mechanical ability test for Africans in high level jobs
  Botha, W. C.
  SA Journal of Industrial Psychology; 1978: Perspectives on Industrial Psychology
  1978-11-28
  View Record | View Original
 • Bedryf- en organisasiesielkunde - Die grondslag van personeelbestuur
  Coetzee, L. D.
  SA Journal of Industrial Psychology; 1978: Perspectives on Industrial Psychology
  1978-11-28
  View Record | View Original
 • Die betekenis wat geld vir blankes en kleurlinge inhou
  Visagie, D. L.; van W Raubenheimer, I
  SA Journal of Industrial Psychology; 1978: Perspectives on Industrial Psychology
  1978-11-28
  View Record | View Original
 • Die toepassing van die Q-metode van die NIPN vir poswaardering by kooperasies
  Barnard, A. L.
  SA Journal of Industrial Psychology; 1978: Perspectives on Industrial Psychology
  1978-11-28
  View Record | View Original
 • Die opleiding van bedryfsielkundiges aan die universiteit van Stellenbosch
  Augenstyn, J. C. D.; van W Raubenheimer, I.; van Biljon, I. J.
  SA Journal of Industrial Psychology; 1978: Perspectives on Industrial Psychology
  1978-11-28
  View Record | View Original
 • Aspects of the remuneration of black workers in South Africa: Some research findings
  Langenhoven, H. P.
  SA Journal of Industrial Psychology; 1978: Perspectives on Industrial Psychology
  1978-11-28
  View Record | View Original
 • The identification of nerotic behavior in industry
  Brophey, R. H.
  SA Journal of Industrial Psychology; 1978: Perspectives on Industrial Psychology
  1978-11-28
  View Record | View Original
 • Enkele aspekte in verband met onderhoudvoering
  Fick, L. J.
  SA Journal of Industrial Psychology; 1978: Perspectives on Industrial Psychology
  1978-11-28
  View Record | View Original
 • 'n Keuringsbattery vir swart en kleurling naaimasjienoperatrises
  Latti, V. I.
  SA Journal of Industrial Psychology; 1978: Perspectives on Industrial Psychology
  1978-11-28
  View Record | View Original
 • Produktiwiteit en verantwoordelikheid, enkele sielkundige aspekte
  Venter, A. P.
  SA Journal of Industrial Psychology; 1978: Perspectives on Industrial Psychology
  1978-11-28
  View Record | View Original
 • Enkele perspektiewe op bestuursopleiding en ontwikkeling
  van Wyk, A. J.
  SA Journal of Industrial Psychology; 1978: Perspectives on Industrial Psychology
  1978-11-28
  View Record | View Original
 • The effectiveness of neurotics as workers compared to non-neurotics
  Brothy, R. H.; van W Raubenheimer, I.
  SA Journal of Industrial Psychology; 1978: Perspectives on Industrial Psychology
  1978-11-28
  View Record | View Original
 • Ergonomics in the South African manufacturing industry
  Blignaut, C. J. H.
  SA Journal of Industrial Psychology; 1978: Perspectives on Industrial Psychology
  1978-11-28
  View Record | View Original
 • Die opleiding van bedryfsielkundiges aan die Potchefstroomse Universiteit vir...
  Schoeman, C F
  SA Journal of Industrial Psychology; 1978: Perspectives on Industrial Psychology
  1978-11-28
  View Record | View Original
 • Book review
  Thomas, EC
  SA Journal of Industrial Psychology; 1978: Perspectives on Industrial Psychology
  1978-11-28
  View Record | View Original
 • The personnel manager as a mental health professional: Some possible areas of involvement
  Bernath, J.
  SA Journal of Industrial Psychology; 1978: Perspectives on Industrial Psychology
  1978-11-28
  View Record | View Original
 • Die opleiding van bedryfsielkundiges aan die universiteit van die Oranje-Vrystaat
  Langenhoven, H. P.
  SA Journal of Industrial Psychology; 1977: Perspectives on Industrial Psychology
  1977-11-28
  View Record | View Original
 • Moderator veranderlikes en differensiele geldigheid van die aansoekvorm
  de Bod, A.
  SA Journal of Industrial Psychology; 1977: Perspectives on Industrial Psychology
  1977-11-28
  View Record | View Original
 • A critical review of the application of Maslow's motivation theory in industry
  Barling, Julian
  SA Journal of Industrial Psychology; 1977: Perspectives on Industrial Psychology
  1977-11-28
  View Record | View Original
 • Die vrae wat ons altyd wou gevra het
  Augenstyn, J. C.D.
  SA Journal of Industrial Psychology; 1977: Perspectives on Industrial Psychology
  1977-11-28
  View Record | View Original
 • The dilemma of the academic industrial psychologist
  Orpen, C.
  SA Journal of Industrial Psychology; 1977: Perspectives on Industrial Psychology
  1977-11-28
  View Record | View Original
 • The rise (and fall) of industrial democracy. A lesson for industrial psychologists
  Orpen, C.
  SA Journal of Industrial Psychology; 1977: Perspectives on Industrial Psychology
  1977-11-28
  View Record | View Original
 • Die opleiding van bedryfsielkundiges aan die universiteit van Suid-Afrika
  Vlok, A.
  SA Journal of Industrial Psychology; 1977: Perspectives on Industrial Psychology
  1977-11-28
  View Record | View Original
 • Die opleiding van bedryfsielkundiges aan die universiteit van Fort Hare
  Botha, W.
  SA Journal of Industrial Psychology; 1977: Perspectives on Industrial Psychology
  1977-11-28
  View Record | View Original
 • The non-social world of work - a personal view point. The effect of physical factors...
  van der Merwe, R.
  SA Journal of Industrial Psychology; 1977: Perspectives on Industrial Psychology
  1977-11-28
  View Record | View Original
 • Die opleiding van bedryfsielkundiges aan die universiteit van Port Elizabeth
  Kampfer, L.
  SA Journal of Industrial Psychology; 1977: Perspectives on Industrial Psychology
  1977-11-28
  View Record | View Original
 • Job Satisfaction of a selected group of hospital dietitians
  Van Heernden, Leonie E.
  SA Journal of Industrial Psychology; 1976: Perspectives on Industrial Psychology
  1976-11-27
  View Record | View Original
 • Academic and professional requirements, ethical considerations and skills in the...
  Boshoff, A. B.; Hamblin, Elza
  SA Journal of Industrial Psychology; 1976: Perspectives on Industrial Psychology
  1976-11-27
  View Record | View Original
 • Die invloed van sekere possleutelfaktore op werksprestasie
  Van Der M. Sieberhagen, G.
  SA Journal of Industrial Psychology; 1976: Perspectives on Industrial Psychology
  1976-11-27
  View Record | View Original
 • Die waarneming van luiheid as basis vir die meting van geraassteuring en...
  Van Wyk, A. J.
  SA Journal of Industrial Psychology; 1976: Perspectives on Industrial Psychology
  1976-11-27
  View Record | View Original
1081 - 1120 of 1131 Items    << < 23 24 25 26 27 28 29 > >>