The link between poverty and malnutrition: A South African perspective

Health SA Gesondheid

 
 
Field Value
 
Title The link between poverty and malnutrition: A South African perspective
 
Creator Vorster, Hester (Esté) H.
 
Subject Nutrition; Public Health double burden of nutrition-related disease; foetal programming; poverty; human capital; obesity; overweight; over-nutrition; stunting; under-nutrition
Description In this article, a brief review of the nutritional problems in South Africa, as well as the intergenerational, vicious cycle of poverty and malnutrition, are used to argue for the necessity of including a nutrition intervention component in poverty alleviation programmes. It is concluded that this cycle can be broken by improving the nutritional status of women in their productive years, whereby foetalmalnutrition, arrested mental development and physical stunting in children, adolescents and adults can be prevented. The result will be an improvement in human capital, health and productivity with the ultimate aim of escaping poverty as suggested by the seven principles of Solomons(2005).OpsommingIn hierdie artikel word ’n kort oorsig van die voedingsprobleme in Suid-Afrika sowel as die noodlottige siklus van wanvoeding en armoede wat oor generasies strek, gebruik om aan te voer dat dit noodsaaklik is om ’n voedingsintervensie-komponent in programme gemik op die verligting van armoede in te sluit. Daar word tot die gevolgtrekking gekom dat die siklus gebreek kan word as die voedingstatus van vroue in hulle voortplantingsjare verbeter word. Hierdie verbetering sal fetale wanvoeding, sowel as belemmerde groei en kognitiewe ontwikkeling van kinders, adolessente en volwassenes voorkom. Die gevolg sal ’n verbetering van menskapitaal, verbeterde gesondheid en verhoogde produktiwiteit wees, met die uiteindelike doel om armoede te ontsnap soos voorgestel deur die sewe beginsels van Solomons (2005).
 
Publisher AOSIS Publishing
 
Contributor
Date 2010-08-18
 
Type info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion — Review
Format text/html text/xml application/pdf
Identifier 10.4102/hsag.v15i1.435
 
Source Health SA Gesondheid; Vol 15, No 1 (2010); 6 pages 2071-9736 1025-9848
 
Language eng
 
Relation
The following web links (URLs) may trigger a file download or direct you to an alternative webpage to gain access to a publication file format of the published article:

https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/view/435/482 https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/view/435/520 https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/view/435/475 https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/downloadSuppFile/435/437
 
Coverage South Africa Current —
Rights Copyright (c) 2010 Hester (Esté) H. Vorster https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
ADVERTISEMENT