Record Details

Verbeterde onderrig en opleiding vir studente in die ekonomiese en bestuurswetenskappe deur die instelling van 'n internskap

Acta Commercii

 
 
Field Value
 
Title Verbeterde onderrig en opleiding vir studente in die ekonomiese en bestuurswetenskappe deur die instelling van 'n internskap
 
Creator Olivier, G. J. Venter, P. F. Sorgdrager, A. J.E.
 
Description Die huidige opleiding van bestuurders is steeds tot 'n groot mate geskoei op die tradisionele onderrigmodel: teoretoiese opleiding in die klaskamer met behulp van lesings en transpararante. Volgens 'n opname onder afgestudeerde studente, bevredig hierdie onderrigmodel nie die behoeftes van die sakelui nie. Die instelling van 'n internskap word voorgestel om die opleiding meer praktykgerig te maak.
 
Publisher AOSIS
 
Contributor
Date 2001-12-05
 
Type info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion —
Format application/pdf
Identifier 10.4102/ac.v1i1.6
 
Source Acta Commercii; Vol 1, No 1 (2001); 31-38 1684-1999 2413-1903
 
Language eng
 
Relation
The following web links (URLs) may trigger a file download or direct you to an alternative webpage to gain access to a publication file format of the published article:

https://actacommercii.co.za/index.php/acta/article/view/6/6
 
Rights Copyright (c) 2001 G. J. Olivier, P. F. Venter, A. J.E. Sorgdrager https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
ADVERTISEMENT