Records

Curationis

Journal focus: The exploration of issues experienced and the best practices of nurses and midwives so as to improve nursing education, nursing administration and community nursing.
Editor: Fhumulani Mavis Mulaudzi , University of Pretoria, South Africa.
Homepage | Editorial Team | Twitter
ACTIVE (1529 Records)

We invite you to explore AOSIS Library


Browse record per page: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  (1501 - 1529 of 1529 Items)
 • The Criteria for Professionalism in Nursing in South Africa
  Searle, C.
  Curationis; Vol 1, No 1 (1978); 4-8
  1978-09-25
  View Record | View Original
 • Die Hart van Verpleging
  Kotzé, W.
  Curationis; Vol 1, No 3 (1978); 17-18
  1978-09-25
  View Record | View Original
 • Die Moderne Benadering tot Infeksiesiektes
  Prozesky, O.W.
  Curationis; Vol 1, No 2 (1978); 4-8
  1978-09-25
  View Record | View Original
 • Trends In Coloured Nursing Education
  Venter, A.M.
  Curationis; Vol 1, No 1 (1978); 22-27
  1978-09-25
  View Record | View Original
 • The Nursing Process
  Hammond, M.
  Curationis; Vol 1, No 3 (1978); 19-23
  1978-09-25
  View Record | View Original
 • How to Misuse Drugs
  Edwards, I.R.
  Curationis; Vol 1, No 2 (1978); 12-15
  1978-09-25
  View Record | View Original
 • Aspects of Nursing and Nurse Education as Related to the Indian Nurse
  Mahomed, R.
  Curationis; Vol 1, No 1 (1978); 31-34
  1978-09-25
  View Record | View Original
 • Die Voedingstand van die Suid-Afrikaanse Bevolking
  Kotzé, J.P.
  Curationis; Vol 1, No 2 (1978); 16-21
  1978-09-25
  View Record | View Original
 • Ontwikkeling Van Omvattende Gesondheidsdienste in DieSelfregerende Swart Gebiede In...
  Roux, J.P.
  Curationis; Vol 1, No 1 (1978); 28-30
  1978-09-25
  View Record | View Original
 • Die Keuring van Studenteverpleegkundiges aan die Randse Afrikaanse Universiteit — ’n...
  van Huyssteen, M.C.; Fölscher, C.W.
  Curationis; Vol 1, No 3 (1978); 24-30
  1978-09-25
  View Record | View Original
 • Psigiatriese Verpleegkunde ... ’n Uitdaging
  Bruwer, A.M.
  Curationis; Vol 1, No 1 (1978); 35-39
  1978-09-25
  View Record | View Original
 • Gesondheidsdienste en Verantwoordelikhede Onder die nuwe Wet van 1977
  Gilliland, J.
  Curationis; Vol 1, No 1 (1978); 9-12
  1978-09-25
  View Record | View Original
 • The Role of the Nurse in Renal Care
  de Kleijn, A.M.
  Curationis; Vol 1, No 3 (1978); 31-32
  1978-09-25
  View Record | View Original
 • ’n Ondersoek na die Behoefte aan en die Houdings Teenoor Voortgesette Onderwys by...
  Hofmeyr, I.M.
  Curationis; Vol 1, No 3 (1978); 33-36
  1978-09-25
  View Record | View Original
 • Health Education: Bridging the Gap between Knowing and Doing
  Westphal, R.
  Curationis; Vol 1, No 2 (1978); 22-25
  1978-09-25
  View Record | View Original
 • Educational Technology and Resource- Based Learning as Applied to Nursing Education
  Miles, I.M.
  Curationis; Vol 1, No 2 (1978); 36-41
  1978-09-25
  View Record | View Original
 • Staff Rostering
  Thompson, R.A.E.
  Curationis; Vol 1, No 1 (1978); 40-43
  1978-09-25
  View Record | View Original
 • Book Reviews
  Office, Editorial
  Curationis; Vol 1, No 1 (1978); 56
  1978-09-25
  View Record | View Original
 • Die Studentverpieegster As Adolessent
  Human, S.P.
  Curationis; Vol 1, No 1 (1978); 44-46
  1978-09-25
  View Record | View Original
 • Man’s Inhumanity to Man
  Mukheibir, S.C.
  Curationis; Vol 1, No 2 (1978); 9-11
  1978-09-25
  View Record | View Original
 • Voorligting aan Diabete en die Verpleegsorg Plan
  Fourie, R.
  Curationis; Vol 1, No 2 (1978); 26-31
  1978-09-25
  View Record | View Original
 • Nursing Education and the Black Nurse ... An Overview
  Samson, J.P.
  Curationis; Vol 1, No 1 (1978); 47-55
  1978-09-25
  View Record | View Original
 • Problem-Orientated Antenatal Notekeeping: A Useful Primary Health Care Tool
  Larsen, J.V.
  Curationis; Vol 1, No 3 (1978); 37-40
  1978-09-25
  View Record | View Original
 • Haemodynamic Monitoring in the Management Of Cardiogenic Shock in Coronary Care Units
  Schreiber, L.A.
  Curationis; Vol 1, No 2 (1978); 32-35
  1978-09-25
  View Record | View Original
 • Die Uitgebreide Rol van die Verpleegster
  Beaton, G.R.; McMurdo, J.; Wilson, T.D.; Conradie, M.E.
  Curationis; Vol 1, No 3 (1978); 53-56
  1978-09-25
  View Record | View Original
 • Origins of Public Health Nursing in Israel
  Adams, R.
  Curationis; Vol 1, No 2 (1978); 42-46
  1978-09-25
  View Record | View Original
 • Die Verpleegproses
  van den Berg, R.H.
  Curationis; Vol 1, No 3 (1978); 41-46
  1978-09-25
  View Record | View Original
 • Present-Day Key Roles In Nursing Administration
  Bergman, R.
  Curationis; Vol 1, No 3 (1978); 47-52
  1978-09-25
  View Record | View Original
 • Towards The Eighties ... Nursing Education in Perspective
  Meliish, J.M.
  Curationis; Vol 1, No 1 (1978); 13-17
  1978-09-25
  View Record | View Original
1501 - 1529 of 1529 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
ADVERTISEMENT