Records

Curationis

Journal focus: The exploration of issues experienced and the best practices of nurses and midwives so as to improve nursing education, nursing administration and community nursing.
Editor: Fhumulani Mavis Mulaudzi , University of Pretoria, South Africa.
Homepage | Editorial Team | Twitter
ACTIVE (1529 Records)

We invite you to explore AOSIS Library


Browse record per page: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>  (1301 - 1400 of 1529 Items)
 • Foreword
  Office, Editorial
  Curationis; Vol 5, No 1 (1982); 3
  1982-09-27
  View Record | View Original
 • Die gemeenskapsverpleegkundige in perspektief
  Grobbelaar, W.C.
  Curationis; Vol 5, No 3 (1982); 44-49
  1982-09-27
  View Record | View Original
 • A study into ward traffic
  Hardcatle, P.
  Curationis; Vol 5, No 4 (1982); 28-31
  1982-09-27
  View Record | View Original
 • ’n Verkenning van die ervaring en belewing van siekte-episodes deur ’n aantal senior...
  Booyens, J.H.
  Curationis; Vol 5, No 2 (1982); 34-39
  1982-09-27
  View Record | View Original
 • Primary prevention of physical and mental handicaps: Genetic counselling and prenatal...
  Hof, J.
  Curationis; Vol 5, No 2 (1982); 49-54
  1982-09-27
  View Record | View Original
 • Looking at nurses’ training from a counsellor’s perspective
  Schulte, W.
  Curationis; Vol 5, No 3 (1982); 18-20
  1982-09-27
  View Record | View Original
 • The preparation of the nurse in the tuberculosis field
  van Niekerk, J.G.P.
  Curationis; Vol 5, No 3 (1982); 50-53
  1982-09-27
  View Record | View Original
 • Dataversameling in navorsing: Die vraelys, onderhoud en prikkellys
  Welman, E.B.
  Curationis; Vol 5, No 4 (1982); 24-27
  1982-09-27
  View Record | View Original
 • Evaluering van gesindheid in kliniese onderrig
  Venter, A.M.
  Curationis; Vol 5, No 1 (1982); 49-52
  1982-09-27
  View Record | View Original
 • The attitude of registered nurses at Addington Hospital towards their profession
  Schlebusch, L.; Stanley-Clarke, G.; Aucamp, A.C.M.; Scallan, M.P.S.; Buys, C.; Walley, C.M.R.O.; Holliday, K.E.; Hodgen, J.J.
  Curationis; Vol 5, No 3 (1982); 12-17
  1982-09-27
  View Record | View Original
 • Nursing: An essential expression of human endeavour
  Harrison, P.H.
  Curationis; Vol 5, No 2 (1982); 5-8
  1982-09-27
  View Record | View Original
 • Intravenous solution therapy simplified
  Schepers, G.W.
  Curationis; Vol 5, No 1 (1982); 53-55
  1982-09-27
  View Record | View Original
 • Reorganisation of the South African Nursing Association and the implications thereof
  Harrison, P.
  Curationis; Vol 5, No 1 (1982); 4-6
  1982-09-27
  View Record | View Original
 • Sarkopte-besmetting (Scabies)
  van Rensburg, A.H.
  Curationis; Vol 5, No 4 (1982); 32-33
  1982-09-27
  View Record | View Original
 • Nursing continuing education in the united states
  Robert, B
  Curationis; Vol 4, No 1 (1981); 46-54
  1981-09-27
  View Record | View Original
 • Development of maternal and child health services in the minority communities of Israel
  Adams, Rebecca
  Curationis; Vol 4, No 1 (1981); 19-21
  1981-09-27
  View Record | View Original
 • Die uitdagings verbonde aan die lewering van primêre gesondheidsorgdienste in artikel...
  Mcnulty, Delene
  Curationis; Vol 4, No 3 (1981); 22-25
  1981-09-27
  View Record | View Original
 • Die gesondheidsvoorligtingsfunksie van die verpleegkundige met betrekking tot mensgenetika
  Paton, Frieda
  Curationis; Vol 4, No 2 (1981); 49-54
  1981-09-27
  View Record | View Original
 • A survey in Soweto (South Western township) on the available health services
  Ncala, Joyce
  Curationis; Vol 4, No 2 (1981); 45-48
  1981-09-27
  View Record | View Original
 • The community health nurse in school health services
  Snyman, N.
  Curationis; Vol 4, No 3 (1981); 39-40
  1981-09-27
  View Record | View Original
 • Foreword
  Office, Editorial
  Curationis; Vol 4, No 2 (1981); 3
  1981-09-27
  View Record | View Original
 • The role of the community nurse in family health care
  Goddard, JO
  Curationis; Vol 4, No 3 (1981); 17-21
  1981-09-27
  View Record | View Original
 • The psychotherapeutic role of the nurse in a psychodynamic unit
  Riccitelli, Gail
  Curationis; Vol 4, No 2 (1981); 31-36
  1981-09-27
  View Record | View Original
 • Occupational health in a hospital setting
  Blacklaws, Dorothy
  Curationis; Vol 4, No 3 (1981); 32-36
  1981-09-27
  View Record | View Original
 • Community development
  Arthur, Mavis
  Curationis; Vol 4, No 3 (1981); 10-12
  1981-09-27
  View Record | View Original
 • Die sterwende kind in hospitaalvernand
  de Villiers, Fredrika
  Curationis; Vol 4, No 1 (1981); 12-18
  1981-09-27
  View Record | View Original
 • Educational objectives make or break the quality of patient care
  Searle, Charlotte
  Curationis; Vol 4, No 2 (1981); 21-24
  1981-09-27
  View Record | View Original
 • Preparing for the last fling
  Muller, Odelia
  Curationis; Vol 4, No 1 (1981); 55
  1981-09-27
  View Record | View Original
 • Foreword
  Office, Editorial
  Curationis; Vol 4, No 3 (1981); 3-5
  1981-09-27
  View Record | View Original
 • Illness behaviour of some white south africans
  Hammond, Merryl
  Curationis; Vol 4, No 1 (1981); 33-37
  1981-09-27
  View Record | View Original
 • The working life of a group of nurses
  Hunt, B.N.
  Curationis; Vol 4, No 2 (1981); 55-56
  1981-09-27
  View Record | View Original
 • Tuberculosis management - some aspects of the role of the nurse manager
  Hattingh, May
  Curationis; Vol 4, No 3 (1981); 26-28
  1981-09-27
  View Record | View Original
 • ’N ondersoek na parameters van prognostiese belang by die hoofbeseerde pasiënt
  Hugo, Margot
  Curationis; Vol 4, No 1 (1981); 38-45
  1981-09-27
  View Record | View Original
 • The team concept in community health care
  Goddard, JO
  Curationis; Vol 4, No 3 (1981); 38-39
  1981-09-27
  View Record | View Original
 • Neonatal Intensive Care
  Acres, Lyn
  Curationis; Vol 4, No 1 (1981); 5-8
  1981-09-27
  View Record | View Original
 • Die aard en stand van die tradisionele, nie-westerse of stammedisyne in suid-afrika
  Van Rensburg, H.C.J
  Curationis; Vol 4, No 2 (1981); 37-44
  1981-09-27
  View Record | View Original
 • Cardiac rehabilitation
  Nieman, D
  Curationis; Vol 4, No 2 (1981); 4-10
  1981-09-27
  View Record | View Original
 • Some aspects of traditional beliefs as they affect tuberculosis treatment
  Mthembu, C.
  Curationis; Vol 4, No 3 (1981); 28
  1981-09-27
  View Record | View Original
 • Die rol van die gemeenskapsverpleegkundige in geestesgesondheid
  Olivier, Louise
  Curationis; Vol 4, No 3 (1981); 29-31
  1981-09-27
  View Record | View Original
 • Die skep van 'n temrapeutiese omgewind vir die kind in die hemodialise- eenheid
  Peens, Teresa
  Curationis; Vol 4, No 1 (1981); 9-11
  1981-09-27
  View Record | View Original
 • Hoe beleef pasiente hul verpleegsorg?
  Vermaak, M. V.
  Curationis; Vol 4, No 2 (1981); 25-30
  1981-09-27
  View Record | View Original
 • Community development and the community nurse
  Woodward, V.
  Curationis; Vol 4, No 3 (1981); 13-15
  1981-09-27
  View Record | View Original
 • Community involvement — it can be done
  Sills, P.O
  Curationis; Vol 4, No 3 (1981); 16
  1981-09-27
  View Record | View Original
 • The dynamics of the nursing process
  Mashaba, T.G.
  Curationis; Vol 4, No 1 (1981); 28-32
  1981-09-27
  View Record | View Original
 • Belangrike ontwikkelings in gesondheidsdienslewering in die republiek van suid-afrika...
  Muller, Odelia
  Curationis; Vol 4, No 3 (1981); 6-9
  1981-09-27
  View Record | View Original
 • Kistifibrose
  Pera, D.E.
  Curationis; Vol 4, No 1 (1981); 22-27
  1981-09-27
  View Record | View Original
 • Foreword
  Office, Editorial
  Curationis; Vol 4, No 1 (1981); 3-4
  1981-09-27
  View Record | View Original
 • The course in advanced midwifery and neonatal care
  Maclure, E.M
  Curationis; Vol 4, No 2 (1981); 15-20
  1981-09-27
  View Record | View Original
 • Anaemia a practical approach for nursing and paramedical specialities
  Wood, L.
  Curationis; Vol 3, No 4 (1981); 38-44
  1981-09-26
  View Record | View Original
 • Understanding and handling mental disorders in the aged
  Gillis, L.S.
  Curationis; Vol 3, No 4 (1981); 45-48
  1981-09-26
  View Record | View Original
 • Praktikum en veldwerk
  Papenfus, J.N.
  Curationis; Vol 3, No 4 (1981); 9-12
  1981-09-26
  View Record | View Original
 • Die versorging van ons pasiente vanuit ‘n sielkundige oogpunt - feit of legende
  Venter, A.M.
  Curationis; Vol 3, No 4 (1981); 49-51
  1981-09-26
  View Record | View Original
 • Die keuse en inskakeling van onderwysmiddele in ’n lesing
  Basson, N.J.S.
  Curationis; Vol 3, No 4 (1981); 13-16
  1981-09-26
  View Record | View Original
 • Evaluering van studente
  Hannah, C.
  Curationis; Vol 3, No 4 (1981); 17-22
  1981-09-26
  View Record | View Original
 • Die versorging van ons pasiëntwerklikheid (feit) of legende ’n opvoedkundige standpunt
  Coetzer, E.
  Curationis; Vol 3, No 4 (1981); 52-54
  1981-09-26
  View Record | View Original
 • Evaluering van dosente se onderrig
  Malan, S.P.T.
  Curationis; Vol 3, No 4 (1981); 23-26
  1981-09-26
  View Record | View Original
 • Caring for our patients - fact or legend - an economic view
  Williamson, S.B.
  Curationis; Vol 3, No 4 (1981); 55-56
  1981-09-26
  View Record | View Original
 • Book Review
  Office, Editorial
  Curationis; Vol 3, No 4 (1981); 12
  1981-09-26
  View Record | View Original
 • Book Review
  Office, Editorial
  Curationis; Vol 3, No 4 (1981); 22
  1981-09-26
  View Record | View Original
 • Foreword
  Williamson, S.B.
  Curationis; Vol 3, No 4 (1981); 3-4
  1981-09-26
  View Record | View Original
 • Kleingroeponderrig
  Mentz, H.C.
  Curationis; Vol 3, No 4 (1981); 7-8
  1981-09-26
  View Record | View Original
 • Book Review
  Office, Editorial
  Curationis; Vol 3, No 4 (1981); 26
  1981-09-26
  View Record | View Original
 • School performance and stability of student nurses
  Birkenbach, X.C.
  Curationis; Vol 3, No 4 (1981); 27-29
  1981-09-26
  View Record | View Original
 • Neural tube defects
  Marshall, M.E.
  Curationis; Vol 3, No 4 (1981); 30-37
  1981-09-26
  View Record | View Original
 • Die lesing
  Stuart, J.F.
  Curationis; Vol 3, No 4 (1981); 5-6
  1981-09-26
  View Record | View Original
 • Book Review
  Office, Editorial
  Curationis; Vol 3, No 4 (1981); 54
  1981-09-26
  View Record | View Original
 • Book Review
  Office, Editorial
  Curationis; Vol 3, No 4 (1981); 48
  1981-09-26
  View Record | View Original
 • Die geskiedenis, ontwikkeling en toepassing van gesondheidsvoorligting in die...
  Meyer, Virginia J.
  Curationis; Vol 2, No 4 (1980); 33-34
  1980-09-27
  View Record | View Original
 • The management of high risk labours by midwives with advanced training
  Larsen, J.V.; Muller, E.J.
  Curationis; Vol 2, No 4 (1980); 43-45
  1980-09-27
  View Record | View Original
 • Adoption procedures
  Arendt, Marie
  Curationis; Vol 2, No 4 (1980); 8-11
  1980-09-27
  View Record | View Original
 • Voluntary nursing in Natal
  Thompson, E.V.
  Curationis; Vol 2, No 4 (1980); 46-47
  1980-09-27
  View Record | View Original
 • Enkele persoonlikheidskenmerke by essensiele hiperteimsie-kleurlingvroue
  Venter, A.M.
  Curationis; Vol 2, No 4 (1980); 35-38
  1980-09-27
  View Record | View Original
 • Verpleegkundige-pasiënt kommunikasie
  Uys, L.R.
  Curationis; Vol 2, No 4 (1980); 12-16
  1980-09-27
  View Record | View Original
 • More about Insecticides
  Hartwig, E.K.
  Curationis; Vol 2, No 4 (1980); 48-50
  1980-09-27
  View Record | View Original
 • Caring for our patients — fact or legend
  Harrison, P.
  Curationis; Vol 2, No 4 (1980); 39
  1980-09-27
  View Record | View Original
 • Helping parents cope with a cleft lip and palate
  Steyn, Jenny
  Curationis; Vol 2, No 4 (1980); 21-23
  1980-09-27
  View Record | View Original
 • Book Review
  Office, Editorial
  Curationis; Vol 2, No 4 (1980); 51-52
  1980-09-27
  View Record | View Original
 • Sorg en versorging
  Office, Editorial
  Curationis; Vol 2, No 4 (1980); 3
  1980-09-27
  View Record | View Original
 • The effects of transcultural influences in community psychiatry as they affect the...
  Freed, E.D.D.
  Curationis; Vol 2, No 4 (1980); 40-42
  1980-09-27
  View Record | View Original
 • Die gebeukte kind
  van Huyssteen, Margaretha C.
  Curationis; Vol 2, No 4 (1980); 4-7
  1980-09-27
  View Record | View Original
 • Die outistiese kind se ontoereikende ontmoeting met die medemens
  Gouws, M.
  Curationis; Vol 2, No 4 (1980); 24-26
  1980-09-27
  View Record | View Original
 • Continual assessment of student nurses
  Harrington, D.C.
  Curationis; Vol 2, No 4 (1980); 27-32
  1980-09-27
  View Record | View Original
 • Die tersiêre opvoedingstaak van die verpleegkundige
  Office, Editorial
  Curationis; Vol 2, No 4 (1980); 17-20
  1980-09-27
  View Record | View Original
 • Die saalsuster as administrateur
  Potgieter, M.S.
  Curationis; Vol 3, No 1 (1980); 34-37
  1980-09-26
  View Record | View Original
 • Pain
  Snyman, H.W.
  Curationis; Vol 3, No 2 (1980); 24-27
  1980-09-26
  View Record | View Original
 • Foreword
  Kotzé, W.
  Curationis; Vol 3, No 3 (1980); 3-4
  1980-09-26
  View Record | View Original
 • 'Aurelleterapie' met geestesvertraagdes
  de Bruto, N.M.E.
  Curationis; Vol 3, No 3 (1980); 53-56
  1980-09-26
  View Record | View Original
 • Sensories-motoriese stimulasieen leerprogram vir geestesvertraagde voorskoolse kinders
  Wentzel, S.W.
  Curationis; Vol 3, No 3 (1980); 29-36
  1980-09-26
  View Record | View Original
 • Book Reviews
  Office, Editorial
  Curationis; Vol 3, No 1 (1980); 40
  1980-09-26
  View Record | View Original
 • Dealing with conflict - The role of the ward sister
  Cremer, L.M.
  Curationis; Vol 3, No 1 (1980); 22-25
  1980-09-26
  View Record | View Original
 • Die geestesvertraagde kind en die verpleegkundige in genetiese dienste
  Bewsey, E.M.
  Curationis; Vol 3, No 3 (1980); 44-48
  1980-09-26
  View Record | View Original
 • Doelstellings in die tersiêre onderrig
  Van der Merwe, C.A.
  Curationis; Vol 3, No 2 (1980); 10-11
  1980-09-26
  View Record | View Original
 • The implementation of the case assignment method of patient care at the Dr. A.J. Stals...
  Daniels, N.L.
  Curationis; Vol 3, No 3 (1980); 37-43
  1980-09-26
  View Record | View Original
 • Book Reviews
  Office, Editorial
  Curationis; Vol 3, No 3 (1980); 19
  1980-09-26
  View Record | View Original
 • Foreword
  Röscher, C.I.
  Curationis; Vol 3, No 1 (1980); 3
  1980-09-26
  View Record | View Original
 • Cartoons
  Office, Editorial
  Curationis; Vol 3, No 1 (1980); 26
  1980-09-26
  View Record | View Original
 • Die adolessente student
  Pieterse, J.
  Curationis; Vol 3, No 2 (1980); 5-9
  1980-09-26
  View Record | View Original
 • The ward sister - Some aspects of her role and function
  Searle, C.
  Curationis; Vol 3, No 1 (1980); 4-9
  1980-09-26
  View Record | View Original
 • Who is the right person to look after the mentally retarded?
  Ehlers, V.
  Curationis; Vol 3, No 3 (1980); 9
  1980-09-26
  View Record | View Original
 • Die getroude vrou in die verpleegberoep
  van Niekerk, K.
  Curationis; Vol 3, No 2 (1980); 32-35
  1980-09-26
  View Record | View Original
1301 - 1400 of 1529 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> 
ADVERTISEMENT