Records

Curationis

Journal focus: The exploration of issues experienced and the best practices of nurses and midwives so as to improve nursing education, nursing administration and community nursing.
Editor: Fhumulani Mavis Mulaudzi , University of Pretoria, South Africa.
Homepage | Editorial Team | Twitter
ACTIVE (1529 Records)

We invite you to explore AOSIS Library


Browse record per page: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>  (1201 - 1300 of 1529 Items)
 • Implikasies van die Grondwet vir Gesondheidsdienste
  Roux, J.P.
  Curationis; Vol 7, No 2 (1984); 15-20
  1984-09-28
  View Record | View Original
 • The Groote Schuur Hospital nurses’ experience
  Brown, U.; Kollmitz, A.
  Curationis; Vol 7, No 4 (1984); 34-35
  1984-09-28
  View Record | View Original
 • To all my nurses ...
  Goodall, S.
  Curationis; Vol 7, No 2 (1984); 55-56
  1984-09-28
  View Record | View Original
 • Rekenaars as ’n hulpmiddel in verpleegkundige administrasie
  Coetsee, M.
  Curationis; Vol 7, No 4 (1984); 38-40
  1984-09-28
  View Record | View Original
 • Verpleegmannekragbeplanning volgens die pasiëntklassifikasie sisteem
  Kruger, A.
  Curationis; Vol 7, No 1 (1984); 31-36
  1984-09-28
  View Record | View Original
 • Breastfeeding in South Africa: Social and cultural aspects and strategies for promotion
  Thornton, L.
  Curationis; Vol 7, No 3 (1984); 33-41
  1984-09-28
  View Record | View Original
 • Verpleegster wat dink jy van die Doman-program
  Uys, L.R.
  Curationis; Vol 7, No 2 (1984); 25-29
  1984-09-28
  View Record | View Original
 • Evaluation of the OSCE in the primary health care situation
  Garde, P.M.
  Curationis; Vol 7, No 4 (1984); 36-37
  1984-09-28
  View Record | View Original
 • Foreword
  Office, Editorial
  Curationis; Vol 7, No 2 (1984); 3
  1984-09-28
  View Record | View Original
 • Foreword
  Office, Editorial
  Curationis; Vol 7, No 1 (1984); 3-4
  1984-09-28
  View Record | View Original
 • Rekenaars in verpleegkunde: 'n Inleidende oorsig
  Coetsee, M.
  Curationis; Vol 7, No 3 (1984); 23-26
  1984-09-28
  View Record | View Original
 • Foreword
  Office, Editorial
  Curationis; Vol 7, No 3 (1984); 3
  1984-09-28
  View Record | View Original
 • Obesiteit: 'n Teoretiese verkenning
  Oelofse, L.
  Curationis; Vol 7, No 1 (1984); 51-53
  1984-09-28
  View Record | View Original
 • Interaksieprosesontleding in verpleging
  Du Toit, D.
  Curationis; Vol 7, No 3 (1984); 42-48
  1984-09-28
  View Record | View Original
 • The occupational health nurse in Natal
  Hunt, B.N.; Grainger, L.
  Curationis; Vol 6, No 3 (1983); 19-21
  1983-09-27
  View Record | View Original
 • White cell and platelet component support in human bone marrow transplantation
  Wood, L.; Jacobs, P.
  Curationis; Vol 6, No 1 (1983); 38-45
  1983-09-27
  View Record | View Original
 • Foreword
  Office, Editorial
  Curationis; Vol 6, No 2 (1983); 3-4
  1983-09-27
  View Record | View Original
 • Foreword
  Office, Editorial
  Curationis; Vol 6, No 3 (1983); 3
  1983-09-27
  View Record | View Original
 • Psigo-geriatriese groepsverpleging
  Bakkes, M.M.
  Curationis; Vol 6, No 3 (1983); 27-32
  1983-09-27
  View Record | View Original
 • Navorsingsmetodologie hoe om behoeftes in die gemeenskap te beraam
  Poggenpoel, M.
  Curationis; Vol 6, No 1 (1983); 46-51
  1983-09-27
  View Record | View Original
 • Geneesmiddeltoediening en die verpleegster: Enkele pharmakokinetiese aspekte
  van Wyk, M.
  Curationis; Vol 6, No 2 (1983); 47-49
  1983-09-27
  View Record | View Original
 • Die ontplooiingsmoontlikhede van die jong kind
  Pretorius, J.M.A.
  Curationis; Vol 6, No 4 (1983); 27-29
  1983-09-27
  View Record | View Original
 • Lets help the breastfeeding revival
  Currie, B.L.
  Curationis; Vol 6, No 2 (1983); 25-31
  1983-09-27
  View Record | View Original
 • Nursing roles - Use it or lose it
  Lombard, S.
  Curationis; Vol 6, No 2 (1983); 45-46
  1983-09-27
  View Record | View Original
 • Kurrikulering vir die omvattende generiese verpleegkundeprogram
  Uys, L.R.
  Curationis; Vol 6, No 2 (1983); 5-7
  1983-09-27
  View Record | View Original
 • A glimpse at the nursing education system in the United Kingdom
  Mashaba, T.G.
  Curationis; Vol 6, No 4 (1983); 30-36
  1983-09-27
  View Record | View Original
 • The coming of age of Mrs H: Nursing Intervention in an elderly depressed woman
  Riccitelli, G.K.L.
  Curationis; Vol 6, No 1 (1983); 28-30
  1983-09-27
  View Record | View Original
 • Sexual health and the professional nurse
  Welman, C.
  Curationis; Vol 6, No 4 (1983); 37-39
  1983-09-27
  View Record | View Original
 • Die medikausering van die samelewing
  Pretorius, E.
  Curationis; Vol 6, No 4 (1983); 40-44
  1983-09-27
  View Record | View Original
 • Development of community health services for the arab village population in Israel
  Stockler, R.A.
  Curationis; Vol 6, No 3 (1983); 33-40
  1983-09-27
  View Record | View Original
 • Nursing education as adult education: A philosophical standpoint
  Pinkney-Atkinson, V.J.
  Curationis; Vol 6, No 2 (1983); 8-10
  1983-09-27
  View Record | View Original
 • Die nuwe verpleegonderwysstelsel: Implikasies
  Office, Editorial
  Curationis; Vol 6, No 1 (1983); 13-17
  1983-09-27
  View Record | View Original
 • Man in space: A new dimension in Health Care
  Medlen, L.
  Curationis; Vol 6, No 3 (1983); 46-52
  1983-09-27
  View Record | View Original
 • ’n Toekoms vir die chronies geestesversteurde
  Coetsee, M.
  Curationis; Vol 6, No 2 (1983); 22-24
  1983-09-27
  View Record | View Original
 • Foreword
  Office, Editorial
  Curationis; Vol 6, No 4 (1983); 3
  1983-09-27
  View Record | View Original
 • Mnr Smit leer ons iets
  Venter, I.; Botha, S.E.
  Curationis; Vol 6, No 2 (1983); 32-34
  1983-09-27
  View Record | View Original
 • An island experience
  Doyle, M.A.
  Curationis; Vol 6, No 4 (1983); 45-46
  1983-09-27
  View Record | View Original
 • Riglyne van die Departement van Nasionale Opvoeding
  Viljoen, G.
  Curationis; Vol 6, No 1 (1983); 12-13
  1983-09-27
  View Record | View Original
 • Preparation of children for hospitalisation at the Johannesburg Hospital
  Lerwill, C.J.
  Curationis; Vol 6, No 3 (1983); 4-7
  1983-09-27
  View Record | View Original
 • Patients who fall in hospital - Contributing factors
  Bright, M.I.; Minny, L.M.; Ratsey, G.M.; Rawstorne, S.W.
  Curationis; Vol 6, No 1 (1983); 52-54
  1983-09-27
  View Record | View Original
 • The aged require attention
  Brawley, J.
  Curationis; Vol 6, No 1 (1983); 31-32
  1983-09-27
  View Record | View Original
 • Die plasmaferese eenheid van die Johannesburg-Hospitaal
  Janse van Rensburg, C.M.
  Curationis; Vol 6, No 3 (1983); 8-9
  1983-09-27
  View Record | View Original
 • Nuwe onderrigmetodes?
  Uys, H.H.M.
  Curationis; Vol 6, No 4 (1983); 47-50
  1983-09-27
  View Record | View Original
 • Die stand van keuring van studentverpleegkundiges in 1983
  Rademeyer, E.S.; van Niekerk, J.G.P.; Stols, H.E.; van Huyssteen, M.C.
  Curationis; Vol 6, No 4 (1983); 4-10
  1983-09-27
  View Record | View Original
 • Die hospitaal as ’n burokrasie
  Du Toit, D.A.
  Curationis; Vol 6, No 2 (1983); 11-18
  1983-09-27
  View Record | View Original
 • Stoma care is our affair for the senior citizens everywhere
  Coyle, M.; Dixon, M.
  Curationis; Vol 6, No 2 (1983); 50-53
  1983-09-27
  View Record | View Original
 • Information management and communication technology in nursing
  Steen-Nielssen, B.
  Curationis; Vol 6, No 4 (1983); 21-24
  1983-09-27
  View Record | View Original
 • The role of professional organisations in nursing advancement
  Bergman, R.
  Curationis; Vol 6, No 1 (1983); 18-24
  1983-09-27
  View Record | View Original
 • Die Apgar-telling as geboorte-indeks
  Le Roux, A.
  Curationis; Vol 6, No 3 (1983); 41-45
  1983-09-27
  View Record | View Original
 • Die sterwende kindjie
  De Jongh van Arkel, J.T.
  Curationis; Vol 6, No 4 (1983); 16-20
  1983-09-27
  View Record | View Original
 • Verpleegsorgplan vir ’n pasiënt met pre-eklampsie
  Venter, S.
  Curationis; Vol 6, No 2 (1983); 40-44
  1983-09-27
  View Record | View Original
 • The influence of world trends upon health
  Skeet, M.
  Curationis; Vol 6, No 4 (1983); 11-15
  1983-09-27
  View Record | View Original
 • Waarom verlaat verpleegkundiges die beroep?
  Venter, A.M.
  Curationis; Vol 6, No 1 (1983); 33-37
  1983-09-27
  View Record | View Original
 • Investigation by HSRC
  Cilliers, G.
  Curationis; Vol 6, No 4 (1983); 51-54
  1983-09-27
  View Record | View Original
 • Information is power
  Hardcatle, P.
  Curationis; Vol 6, No 2 (1983); 19-21
  1983-09-27
  View Record | View Original
 • Temporary pacing
  Workman, L.J.
  Curationis; Vol 6, No 2 (1983); 35-39
  1983-09-27
  View Record | View Original
 • Foreword
  Office, Editorial
  Curationis; Vol 6, No 1 (1983); 3
  1983-09-27
  View Record | View Original
 • Achieving professionalism
  Thompson, R.A.E.
  Curationis; Vol 6, No 3 (1983); 10-13
  1983-09-27
  View Record | View Original
 • New dimensions - nursing education in the post-secondary education system in the...
  Searle, C.
  Curationis; Vol 6, No 1 (1983); 4-9
  1983-09-27
  View Record | View Original
 • Die onderrig van verpleegbestuur
  Beekman, A.W.; Visser, S.
  Curationis; Vol 6, No 3 (1983); 22-26
  1983-09-27
  View Record | View Original
 • Die beroepspatroon van verpleegkundiges
  Cilliers, G.J.
  Curationis; Vol 6, No 3 (1983); 14-18
  1983-09-27
  View Record | View Original
 • Die promotor-kandidaat verhouding
  Uys, L.R.
  Curationis; Vol 6, No 1 (1983); 25-27
  1983-09-27
  View Record | View Original
 • Ontplooiingsmoontlikhede van die kind ten opsigte van ouer-kind-verbondenheid
  Williams, E.
  Curationis; Vol 6, No 4 (1983); 25-26
  1983-09-27
  View Record | View Original
 • Beleid van die Nasionale Gesondheidsbeleidsraad
  Office, Editorial
  Curationis; Vol 6, No 1 (1983); 9-12
  1983-09-27
  View Record | View Original
 • Die beeld van verpleging - publieke, professionele en persoonlike implikasies
  de Villiers, F.
  Curationis; Vol 6, No 2 (1983); 54-55
  1983-09-27
  View Record | View Original
 • Foreword
  Office, Editorial
  Curationis; Vol 5, No 2 (1982); 3-4
  1982-09-27
  View Record | View Original
 • Professionele gevormdheid van die verpleegkundige - die beeld van die beroep na buite
  Kotzé, W.
  Curationis; Vol 5, No 1 (1982); 7-10
  1982-09-27
  View Record | View Original
 • Caring for our patients
  Hunt, B.N.
  Curationis; Vol 5, No 2 (1982); 55-56
  1982-09-27
  View Record | View Original
 • Konseptualisering in verpleging
  de Villiers, F.M.J.
  Curationis; Vol 5, No 3 (1982); 21-26
  1982-09-27
  View Record | View Original
 • Problematiek van studentwerwing in verpleging
  van Wyk, H.
  Curationis; Vol 5, No 1 (1982); 17-21
  1982-09-27
  View Record | View Original
 • Socialisation of the student nurse in the nursing profession
  Bezuidenhout, F.J.
  Curationis; Vol 5, No 1 (1982); 11-16
  1982-09-27
  View Record | View Original
 • Hanteer die studentverpleegkundige as waardige mens
  Beekman, A.W.
  Curationis; Vol 5, No 2 (1982); 9-10
  1982-09-27
  View Record | View Original
 • Foreword
  Office, Editorial
  Curationis; Vol 5, No 3 (1982); 3
  1982-09-27
  View Record | View Original
 • Staff development and education
  Thompson, R.A.E.
  Curationis; Vol 5, No 4 (1982); 34-40
  1982-09-27
  View Record | View Original
 • The role of the unit sister - emphasis on quality of care and accountability
  Bergman, R.
  Curationis; Vol 5, No 4 (1982); 4-9
  1982-09-27
  View Record | View Original
 • Family planning and the handicapped
  Welman, C.
  Curationis; Vol 5, No 3 (1982); 54-56
  1982-09-27
  View Record | View Original
 • The psychological aspects of intensive care units
  Dannenfeldt, G.
  Curationis; Vol 5, No 3 (1982); 27-31
  1982-09-27
  View Record | View Original
 • Changing over to U-100 insulin
  Bonnici, F.
  Curationis; Vol 5, No 2 (1982); 44-45
  1982-09-27
  View Record | View Original
 • Musiekterapie in die opleiding en opvoeding van geestesvertraagdes
  Thomas, E.
  Curationis; Vol 5, No 2 (1982); 46-48
  1982-09-27
  View Record | View Original
 • A survey of abandonment of student nurses at Greys Hospital
  Fry, S.F.; Karani, A.; Tuckell, G.M.
  Curationis; Vol 5, No 1 (1982); 22-25
  1982-09-27
  View Record | View Original
 • UICC Nursing Education Project an established and ongoing activity
  Searle, C.
  Curationis; Vol 5, No 2 (1982); 11-16
  1982-09-27
  View Record | View Original
 • Die houding van skoolverlaters teenoor verpleging
  Beukes, M.
  Curationis; Vol 5, No 4 (1982); 41-45
  1982-09-27
  View Record | View Original
 • The evolution of a profession
  Searle, C.
  Curationis; Vol 5, No 3 (1982); 4-7
  1982-09-27
  View Record | View Original
 • Observation of the neurosurgical patient
  Abelson, N.M.
  Curationis; Vol 5, No 3 (1982); 32-37
  1982-09-27
  View Record | View Original
 • Die implikasies van die mannekragstatus vir verpleging - ’n toekomsperspektief
  de Villiers, F.
  Curationis; Vol 5, No 2 (1982); 17-18
  1982-09-27
  View Record | View Original
 • Die beskikbaarheid van verpleegkundiges vir die lewering van ’n omvattende...
  van Huyssteen, M.C.
  Curationis; Vol 5, No 4 (1982); 10-18
  1982-09-27
  View Record | View Original
 • Personeelontwikkeling - ’n bekendstelling
  Cilliers, F.
  Curationis; Vol 5, No 2 (1982); 19-22
  1982-09-27
  View Record | View Original
 • The role of the registered midwife
  van Niekerk, C.F.
  Curationis; Vol 5, No 2 (1982); 23-28
  1982-09-27
  View Record | View Original
 • Foreword
  Office, Editorial
  Curationis; Vol 5, No 4 (1982); 3
  1982-09-27
  View Record | View Original
 • Personeelontwikkeling: Programbeplanning
  Vermaak, M.V.
  Curationis; Vol 5, No 3 (1982); 8-11
  1982-09-27
  View Record | View Original
 • The dependent, independent and interdependent functions of the nurse practitioner - a...
  Searle, C.
  Curationis; Vol 5, No 4 (1982); 19-23
  1982-09-27
  View Record | View Original
 • Nagraadse verpleegkundenavorsing aan Suid-Afrikaanse Universiteite 1969—1979
  Uys, L.R.
  Curationis; Vol 5, No 1 (1982); 26-34
  1982-09-27
  View Record | View Original
 • Osteitis - A case study
  Foxon, A.
  Curationis; Vol 5, No 1 (1982); 35-37
  1982-09-27
  View Record | View Original
 • An example of a self-instructional teaching unit for nursing students
  Bendile, T.M.
  Curationis; Vol 5, No 4 (1982); 46-51
  1982-09-27
  View Record | View Original
 • Vakdidaktiek as noodsaaklikheid in verpleegonderrig en -opleiding
  Beekman, A.W.; Basson, A.A.
  Curationis; Vol 5, No 3 (1982); 38-43
  1982-09-27
  View Record | View Original
 • Voorbereiding vir aftrede en bejaardheid
  Gerretsen, A.
  Curationis; Vol 5, No 1 (1982); 38-43
  1982-09-27
  View Record | View Original
 • The OSCE-experiment at MEDUNSA
  van Niekerk, J.G.P.; Lombard, S.A.
  Curationis; Vol 5, No 1 (1982); 44-48
  1982-09-27
  View Record | View Original
 • Some factors influencing the effective use of disinfectants and cleaning agents
  Kortenbout, W.P.
  Curationis; Vol 5, No 2 (1982); 29-33
  1982-09-27
  View Record | View Original
 • Public opinion regarding alternative medicine
  Hammond, M.
  Curationis; Vol 5, No 2 (1982); 40-43
  1982-09-27
  View Record | View Original
 • Die uitgebrande verskynsel in die moderne beroepsmens
  de Villiers, F.M.J.
  Curationis; Vol 5, No 4 (1982); 52-55
  1982-09-27
  View Record | View Original
1201 - 1300 of 1529 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> 
ADVERTISEMENT