Records

HTS Teologiese Studies/Theological Studies

Journal focus: Religious and biblical aspects of study in the international arena, and the study of human action in its various forms and contexts from a practical theological perspective.
Editor: Andries G. van Aarde, Honorary Professor, University of Pretoria, South Africa.
ACTIVE (6289 Records)

We invite you to explore AOSIS Library

Sort record by date: Published date
Browse record per page: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>  (81 - 120 of 6289 Items)
 • HTS Teologiese Studies/Theological Studies Jaargang/Volume 64
  Office, Editorial
  HTS Teologiese Studies / Theological Studies; Vol 64, No 4 (2008)
  2008-01-16
  View Record | View Original
 • Bloedoffers en morele vorming: Gewelddadigheid as faset van Christelike tradisies
  Botha, Pieter J.J.
  HTS Teologiese Studies / Theological Studies; Vol 64, No 4 (2008); 1601-1631
  2008-01-16
  View Record | View Original
 • Beeldspraak over oorlog en schepping, geweld en geweldloosheid in de Openbaring van...
  Decock, Paul
  HTS Teologiese Studies / Theological Studies; Vol 64, No 4 (2008); 1837-1853
  2008-01-16
  View Record | View Original
 • Hermeneutiese perspektiewe op geweld in die Nuwe Testament
  de Villiers, Pieter G.R.
  HTS Teologiese Studies / Theological Studies; Vol 64, No 4 (2008); 1923-1951
  2008-01-16
  View Record | View Original
 • Die ontmaskering van die bose: Eksegetiese perspektiewe op geweld in Openbaring 18
  de Villiers, Pieter G.R.
  HTS Teologiese Studies / Theological Studies; Vol 64, No 4 (2008); 1855-1893
  2008-01-16
  View Record | View Original
 • 'n Proloog tot hierdie bundel: 'n Unieke groep en perspektief op die Bybel en die Nuwe-...
  de Villiers, Pieter G.R.
  HTS Teologiese Studies / Theological Studies; Vol 64, No 4 (2008); 1579-1582
  2008-01-16
  View Record | View Original
 • HTS Teologiese Studies/Theological Studies Jaargang/Volume 64
  Office, Editorial
  HTS Teologiese Studies / Theological Studies; Vol 64, No 4 (2008); i-vi
  2008-01-16
  View Record | View Original
 • Lyfstraf en martelaarskap in Augustinus se Confessiones 1.9.14-15
  Kotze, Annemare
  HTS Teologiese Studies / Theological Studies; Vol 64, No 4 (2008); 1653-1665
  2008-01-16
  View Record | View Original
 • Vom Umgang mit biblischen Texten in antisemitischen Kontexten
  Nicklas, Tobias
  HTS Teologiese Studies / Theological Studies; Vol 64, No 4 (2008); 1895-1921
  2008-01-16
  View Record | View Original
 • Geweld in Galasiers?
  Tolmie, D. F.
  HTS Teologiese Studies / Theological Studies; Vol 64, No 4 (2008); 1699-1714
  2008-01-16
  View Record | View Original
 • Jesus en sy dissipels se reaksie op geweld in die Johannesevangelie
  van der Watt, Jan; Kok, Kobus
  HTS Teologiese Studies / Theological Studies; Vol 64, No 4 (2008); 1813-1835
  2008-01-16
  View Record | View Original
 • Geweld in 'n evangelie van liefde: Die Evangelie van Johannes se perspektief op geweld...
  van der Watt, Jan
  HTS Teologiese Studies / Theological Studies; Vol 64, No 4 (2008); 1793-1812
  2008-01-16
  View Record | View Original
 • Jesus en geweld: Markus 12:1-12 (en par) en Thomas 65
  van Eck, Ernest
  HTS Teologiese Studies / Theological Studies; Vol 64, No 4 (2008); 1735-1765
  2008-01-16
  View Record | View Original
 • Religie, Bijbel en geweld
  van Henten, J. W.
  HTS Teologiese Studies / Theological Studies; Vol 64, No 4 (2008); 1583-1600
  2008-01-16
  View Record | View Original
 • Een godvechter wordt voorvechter
  van Houwelingen, Rob
  HTS Teologiese Studies / Theological Studies; Vol 64, No 4 (2008); 1715-1733
  2008-01-16
  View Record | View Original
 • Een irenische dialoog met Wim Weren over geweld in Johannes 7:53-8:11
  Verheyden, Joseph
  HTS Teologiese Studies / Theological Studies; Vol 64, No 4 (2008); 1787-1791
  2008-01-16
  View Record | View Original
 • Het gebruik van geweld bij het bestraffen van overspel in Bijbelse teksten...
  Weren, Wim J.C.
  HTS Teologiese Studies / Theological Studies; Vol 64, No 4 (2008); 1767-1785
  2008-01-16
  View Record | View Original
 • Paulus se versie van "draai die ander wang" - gedagtes oor geweld en toleransie
  van Aarde, Andries
  HTS Teologiese Studies / Theological Studies; Vol 64, No 4 (2008); 1667-1697
  2008-01-16
  View Record | View Original
 • Geweld in die Nuwe Testament en die Romeinse Ryk: Ambivalensie, andersheid, agentskap
  Punt, Jeremy
  HTS Teologiese Studies / Theological Studies; Vol 64, No 4 (2008); 1633-1651
  2008-01-16
  View Record | View Original
 • Boekbesprekings/Book reviews
  Office, Editorial
  HTS Teologiese Studies / Theological Studies; Vol 64, No 4 (2008); 1953-1969
  2008-01-16
  View Record | View Original
 • The Psalms as hymns in a liturgical context
  Vos, Cas J.A.
  HTS Teologiese Studies / Theological Studies; Vol 65, No 1 (2009); 6 pages
  2009-02-27
  View Record | View Original
 • Prediking oor die koninkryk van God: ’n Uitdaging in ’n nuwe konteks van armoede
  Pieterse, Hennie J.C.
  HTS Teologiese Studies / Theological Studies; Vol 65, No 1 (2009); 7 pages
  2009-02-27
  View Record | View Original
 • Die metafoor ‘saam met Christus gekruisig’ in kultuurhistoriese verband
  Malan, Japie P.
  HTS Teologiese Studies / Theological Studies; Vol 65, No 1 (2009); 7 pages
  2009-04-16
  View Record | View Original
 • Why worship? Revisiting a fundamental liturgical question
  Cilliers, Johan
  HTS Teologiese Studies / Theological Studies; Vol 65, No 1 (2009); 6 pages
  2009-04-17
  View Record | View Original
 • Interdisciplinary re-imagining of the concept of revelation
  Veldsman, Daniël P.
  HTS Teologiese Studies / Theological Studies; Vol 65, No 1 (2009); 6 pages
  2009-04-20
  View Record | View Original
 • Responsibility, God and society: The cry of the Other in the sacred texts as a...
  Meylahn, Johann-Albrecht
  HTS Teologiese Studies / Theological Studies; Vol 65, No 1 (2009); 5 pages
  2009-04-21
  View Record | View Original
 • Using stories to assist storytelling in a pastoral setting: Four female pastors in...
  De Beer, Sanrie; Müller, Julian
  HTS Teologiese Studies / Theological Studies; Vol 65, No 1 (2009); 5 pages
  2009-04-23
  View Record | View Original
 • Jesus Christ as ancestor: An African Christian understanding
  Beyers, Jaco; Mphahlele, Dora N.
  HTS Teologiese Studies / Theological Studies; Vol 65, No 1 (2009); 5 pages
  2009-04-28
  View Record | View Original
 • Challenges and opportunities for Korean missionaries in Southern Africa
  Oh, Kyung H.; Meiring, Piet G.J.
  HTS Teologiese Studies / Theological Studies; Vol 65, No 1 (2009); 6 pages
  2009-05-04
  View Record | View Original
 • Historical Jesus research and relevance in South Africa
  Botha, Pieter J.J.
  HTS Teologiese Studies / Theological Studies; Vol 65, No 1 (2009); 11 pages
  2009-05-06
  View Record | View Original
 • Isaiah 36–39: Rethinking the issues of priority and historical reliability
  Anderson, Joel E.; Venter, Pieter M.
  HTS Teologiese Studies / Theological Studies; Vol 65, No 1 (2009); 7 pages
  2009-06-08
  View Record | View Original
 • Historians and miracles: The principle of analogy and antecedent probability reconsidered
  Licona, Michael R.; Van der Watt, Jan G.
  HTS Teologiese Studies / Theological Studies; Vol 65, No 1 (2009); 6 pages
  2009-06-18
  View Record | View Original
 • Pastors as gewonde genesers: Outobiografiese pastoraat as heelmiddel vir emosionele...
  Nolte, S. Phillip; Dreyer, Yolanda
  HTS Teologiese Studies / Theological Studies; Vol 65, No 1 (2009); 9 pages
  2009-06-25
  View Record | View Original
 • Hamartia: Foucault and Iran 1978–1979 (1: Introduction and texts)
  Beukes, Johann
  HTS Teologiese Studies / Theological Studies; Vol 65, No 1 (2009); 15 pages
  2009-06-25
  View Record | View Original
 • Paul’s 'former conduct in the Judean way of life' (Gal 1:13) … or not?
  Cromhout, Markus
  HTS Teologiese Studies / Theological Studies; Vol 65, No 1 (2009); 12 pages
  2009-07-01
  View Record | View Original
 • Samehang van verhoudingswoorde as middelpunt van verhoudingsherstel in die boek Hosea –...
  Harris, Johannes C.F.; Venter, Pieter M.
  HTS Teologiese Studies / Theological Studies; Vol 65, No 1 (2009); 7 pages
  2009-07-01
  View Record | View Original
 • Hamartia: Foucault and Iran 1978–1979 (2: Scholarship and significance)
  Beukes, Johann
  HTS Teologiese Studies / Theological Studies; Vol 65, No 1 (2009); 10 pages
  2009-07-02
  View Record | View Original
 • The adjudication of miracles: Rethinking the criteria of historicity
  Licona, Michael R.; Van der Watt, Jan G.
  HTS Teologiese Studies / Theological Studies; Vol 65, No 1 (2009); 7 pages
  2009-07-08
  View Record | View Original
 • The portrayal of the hardening of the disciples’ hearts in Mark 8:14–21
  Lee, Sug-Ho; Van der Watt, Jan G.
  HTS Teologiese Studies / Theological Studies; Vol 65, No 1 (2009); 5 pages
  2009-07-23
  View Record | View Original
 • The journey of HTS Theological Studies
  Buitendag, Johan
  HTS Teologiese Studies / Theological Studies; Vol 65, No 1 (2009); 2 pages
  2009-09-03
  View Record | View Original
81 - 120 of 6289 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>