Record Details

Kerkgeskiedenis & Ekumene/ Church History and Ecumenical Studies

Verbum et Ecclesia


 
 
Field Value
 
Title Kerkgeskiedenis & Ekumene/ Church History and Ecumenical Studies
 
Creator Office, Editorial
 
Subject — —
Description Brent A, 2007. Ignatius of Antioch: A martyr bishop and the origin of episcopacy. London: T & T Clark/Continuum. 180pp. Price: ?55-00. ISBN: 978-0567-03200-3.Nel, R & Du Toit, H (reds.) 2007. Ons Pelgrimstog na Eenheid. Our Pilgrimage to Unity. Pretoria: UP Drukkery. Prys: R59-00. [Bestel by NG Kerk Sinode van Suid Transvaal. ABSA Bank Rekeningnommer: 4050306630. Faks depositostrokie met eie posadres en vermelding van “kerkhereniging” na 011-4033050.]Els, J 2008. Ligdans. Depressie-vegters se verhale van hoop. Wellington: Lux Verbi.BM. Pp. 224. Prys onbekend.   
 
Publisher AOSIS Publishing
 
Contributor
Date 2008-11-17
 
Type — —
Format application/pdf
Identifier 10.4102/ve.v29i2.42
 
Source Verbum et Ecclesia; Vol 29, No 2 (2008); 599-603
 
Language en
 
Coverage — — —
Rights