Character strengths of adolescent survivors of childhood cancer

Health SA Gesondheid

 
 
Field Value
 
Title Character strengths of adolescent survivors of childhood cancer
 
Creator Guse, Tharina Eracleous, Gloria
 
Subject — Health psychology; positive psychology; psychofortology; quantitative research; VIA-Youth
Description There is increased interest in possible positive outcomes for survivors of childhood cancer. This study investigated the manifestation of character strengths in adolescents who have survived cancer compared to that seen in healthy adolescents. The aim was to establish whether specific character strengths may be more prominent in adolescents who have survived cancer than in healthy adolescents. Two groups of participants, consisting of adolescents who have survived childhood cancer (n = 21) and a group of healthy adolescents (n = 21), were obtained through convenience sampling. They completed the Values in Action Inventory for Youth (VIAYouth)(Park Peterson 2006) as a measure of character strengths. No significant differences were found between the character strengths of adolescents who have survived cancer and their healthy peers, unlike the findings of a similar earlier study with adults (Peterson, Park Seligman 2006). It is concluded that the experience of serious illness such as cancer neither hindered nor enhanced the development of character strengths in this group of adolescent survivors. More research is needed to understand positive psychological functioning in the aftermath of childhood cancer.Opsomming Daar is toenemende belangstelling in moontlike positiewe uitkomste vir kinders wat kanker oorleef het. Hierdie studie het ondersoek hoe karaktersterktes na vore kom in adolessente wat as kinders met kanker gediagnoseer is in vergelyking met dié in ‘n groep gesonde adolessente. Die studie het ten doel gehad om vas te stel of spesifieke karaktersterktes meer opvallend na vore kom in adolessente wat kanker oorleef het. Die deelnemers is deur middel van gerieflikheidsteekproefneming gekies. Die twee groepe het bestaan uit adolessente wat as kinders met kanker gediagnoseer is (n = 21) en ‘n groep gesonde adolessente (n = 21).Deelnemers het die Values in Action Inventory for Youth (VIA-Youth) (Park Peterson 2006)voltooi ten einde karaktersterktes te bepaal. Daar was geen beduidende verskil tussen die karaktersterktes van die adolessente wat kanker oorleef het en die gesonde groep nie, anders as met ‘n soortgelyke vroeëre studie onder volwassenes (Peterson, Park Seligman 2006).Dit blyk dat die ervaring wat met ernstige siekte soos kanker gepaardgaan, ontwikkeling van karaktersterktes nóg bevorder nóg belemmer het in hierdie groep adolessente kankeroorwinnaars. Verdere navorsing is nodig om aspekte van positiewe sielkundige funksionering in adolessente kankeroorwinnaars te verstaan.
 
Publisher AOSIS Publishing
 
Contributor
Date 2011-02-28
 
Type info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion — —
Format text/html application/epub+zip text/xml application/pdf
Identifier 10.4102/hsag.v16i1.544
 
Source Health SA Gesondheid; Vol 16, No 1 (2011); 6 pages 2071-9736 1025-9848
 
Language eng
 
Relation
The following web links (URLs) may trigger a file download or direct you to an alternative webpage to gain access to a publication file format of the published article:

https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/view/544/587 https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/view/544/624 https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/view/544/588 https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/view/544/584 https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/downloadSuppFile/544/498 https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/downloadSuppFile/544/499 https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/downloadSuppFile/544/500 https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/downloadSuppFile/544/501 https://hsag.co.za/index.php/hsag/article/downloadSuppFile/544/502
 
Coverage — — —
Rights Copyright (c) 2011 Tharina Guse, Gloria Eracleous https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
ADVERTISEMENT