Die verband tussen gesproke en geskrewe taal van leergestremdes

South African Journal of Communication Disorders


 
 
Field Value
 
Title Die verband tussen gesproke en geskrewe taal van leergestremdes
 
Creator Oosthuizen, Idillette Louw, Brenda Uys, Isabel
 
Subject — taalleergestremdheid; gesproke taal; geskrewe taal; fonologiese prosessering
Description Die ondersoek het dit ten doel gehad om die verband tussen gesproke taal, geskrewe taal en fonologiese prosessering te bepaal. Die empiriese opname is deur middel van'n beskikbaarheidseleksie op nege Afrikaanssprekende taalleergestremde leerlinge in graad-twee uitgevoer. Ooreenkomstig voorafbepaalde doelstellings is gesproke taalparameters, geskrewe taalparameters en fonologiese prosesseringsparameters geidentifiseer. Die proefpersone se peil van funksionering op die onderskeie parameters, sowel as die verwantskap tussen die parameters is kwalitatief en kwantitatief ontleed en beskryf. Die resultate van hierdie empiriese opname toon dat betekenisvolle korrelasies tussen gesproke taal, geskrewe taal en fonologiese prosesseringsvaardighede by die betrokke taalleergestremde proefpersone voorgekom het.
 
Publisher AOSIS
 
Contributor
Date 1995-12-31
 
Type info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion — —
Format application/pdf
Identifier 10.4102/sajcd.v42i1.248
 
Source South African Journal of Communication Disorders; Vol 42, No 1 (1995); 53–66 2225-4765 0379-8046
 
Language eng
 
Relation https://sajcd.org.za/index.php/sajcd/article/view/248/347
 
Coverage — — —
Rights Copyright (c) 2019 Idillette Oosthuizen, Brenda Louw, Isabel Uys https://creativecommons.org/licenses/by/4.0