The Behavioural And Personality Correlates Of Transactional And Transformational Leadership

SA Journal of Human Resource Management


 
 
Field Value
 
Title The Behavioural And Personality Correlates Of Transactional And Transformational Leadership
 
Creator Huysamen, R. Schepers, J. M. Zaaiman, J.
 
Subject vocational guidance; career development Transformational Leadership; Behavioural And Personality
Description The article argues that there is a statistically significant positive relationship between leadership style and creativity. It was found that there is a higher statistically significant positive relation between transformational leadership style and creativity than between creativity and the other leadership styles. Creativity (fluency of thought and originality) can partially be accounted for by the Multifactor Leadership Questionnaire. To demonstrate this in the study, the researcher uses, firstly the Multifactor Leadership Questionnaire to identify leadership style, and secondly three measuring instruments that measure creativity. The argument is substantiated by the results of a statistical analysis of leadership style and creativity. OpsommingHierdie artikel argumenteer dat daar ’n statisities-beduidende positiewe verband bestaan tussen leierskapstyl en kreatiwiteit. Daar is bevind dat daar ’n hoër statisties-beduidende positiewe verband tussen transformasionele leierskapstyl en kreatiwiteit is as tussen kreatiwiteit en die ander leierskapstyle. Kreatiwiteit (vlotheid van denke en oorspronklikheid) kan gedeeltelik verklaar word deur die Veelfaktorleierskapvraelys (MLQ). Om dit te illustreer, gebruik die navorsers in hierdie studie die Veelfaktorleierskapvraelys ten einde leierskapstyl te identifiseer en tweedens drie meetinstrumente wat kreatiwiteit meet. Die argument word gesubstansieer deur die resultate van ’n statistiese ontleding van leierskapstyle en kreatiwiteit.
 
Publisher AOSIS
 
Contributor
Date 2003-11-05
 
Type info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion — statistical analysis
Format application/pdf
Identifier 10.4102/sajhrm.v1i2.15
 
Source SA Journal of Human Resource Management; Vol 1, No 2 (2003) 2071-078X 1683-7584
 
Language eng
 
Relation https://sajhrm.co.za/index.php/sajhrm/article/view/15/15
 
Coverage — — —
Rights Copyright (c) 1970 R. Huysamen, J. M. Schepers, J. Zaaiman https://creativecommons.org/licenses/by/4.0