Records

New Contree

Journal focus:  New Contree serves as a scholarly voice and platform for instilling and disseminating specific and comparative local and regional history debate in Africa and its value in broader (transnational contexts).
Editor: Elize S. van Eeden https://orcid.org/0000-0002-3069-3106, North-West University, South Africa.
Homepage | Editorial Team
ACTIVE (811 Records)

We invite you to explore AOSIS Library


Browse record per page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>  (1 - 100 of 811 Items)
 • Bronneverkenning van die Streek Oos-Vrystaatste Grensgordel (2)
  Eloff, C.C.
  New Contree; Vol 2 (1977); 4
  2024-07-15
  View Record | View Original
 • Irene. With line drawings by Carola Brotherton and Julia van die Byl
  Eloff, C.C.
  New Contree; Vol 2 (1977); 1
  2024-07-15
  View Record | View Original
 • Die geveg by Oorlogsfontein
  Immelman, Elbie
  New Contree; Vol 2 (1977); 3
  2024-07-15
  View Record | View Original
 • Graaff-Reinet: A cultural history 1987-1886
  Oberholster, A.G.
  New Contree; Vol 2 (1977); 1
  2024-07-15
  View Record | View Original
 • Beaufort-Wes: 'n Oorsig van die geskiedenis van die dorp en distrik
  Marais, J.J.
  New Contree; Vol 2 (1977); 6
  2024-07-15
  View Record | View Original
 • A street called Boom - some glimpses of pioneer Klerksdorp
  Orford, J.G.
  New Contree; Vol 2 (1977); 3
  2024-07-15
  View Record | View Original
 • Dorpstigting in die Oranje-Vrystaat: 1854-1864
  Moll, J.C.
  New Contree; Vol 2 (1977); 6
  2024-07-15
  View Record | View Original
 • The Natal coastal belt
  Christopher, A.J.
  New Contree; Vol 2 (1977); 7
  2024-07-15
  View Record | View Original
 • Carnarvon: 'n Oorsig van die geskiedenis van die dorp en distrik
  Marais, J.J.
  New Contree; Vol 1 (1977); 5
  2024-07-15
  View Record | View Original
 • Schoemansdal: Van Voortrekkervoorpos tot volksfeesterrein
  Ferreira, O.J.O.
  New Contree; Vol 1 (1977); 6
  2024-07-15
  View Record | View Original
 • The Victoria history of the counties of England
  Pugh, Ralph B.
  New Contree; Vol 2 (1977); 2
  2024-07-15
  View Record | View Original
 • Some notes on regional history research
  Henning, C.G.
  New Contree; Vol 1 (1977); 3
  2024-07-15
  View Record | View Original
 • Voorlopige indeling van die RSA met die oog op streekhistoriese navorsing
  Oberholster, A.G.
  New Contree; Vol 1 (1977); 1
  2024-07-15
  View Record | View Original
 • Regional Historical Societies
  van Heerden, Marié
  New Contree; Vol 2 (1977); 2
  2024-07-15
  View Record | View Original
 • Bronneverkenning van die streek Oos-Vrystaatse grensgordel (1)
  Eloff, C.C.
  New Contree; Vol 1 (1977); 4
  2024-07-15
  View Record | View Original
 • Doddington Court: 160 Victoria Embankment, Durban
  Ferreira, Philna
  New Contree; Vol 1 (1977); 1
  2024-07-15
  View Record | View Original
 • Die St. John-Anglikaanse kerk, Victoria-Wes
  Immelman, Elbie
  New Contree; Vol 1 (1977); 2
  2024-07-15
  View Record | View Original
 • Historical geography and local history
  Christopher, A.J.
  New Contree; Vol 1 (1977); 5
  2024-07-15
  View Record | View Original
 • Die betekenis van 'n streeksargief vir die Vaaldriehoek
  van Jaarsveld, F.A.
  New Contree; Vol 7 (1980); 4
  2024-07-12
  View Record | View Original
 • Ermelo 1880-1980
  Eloff, C.C.
  New Contree; Vol 7 (1980); 1
  2024-07-12
  View Record | View Original
 • The Natal interior
  Christopher, A.J.
  New Contree; Vol 6 (1979); 6
  2024-07-12
  View Record | View Original
 • The persistence of the casual poor in Johannesburg
  Beavon, K.S.O.; Rogerson, C.M.
  New Contree; Vol 7 (1980); 7
  2024-07-12
  View Record | View Original
 • Van Nazareth tot Middelburg: Beeld van die Geskiedenis van ’n dorp
  Claassen, G.N.
  New Contree; Vol 7 (1980); 6
  2024-07-12
  View Record | View Original
 • Potchefstroom en die Eerste Vryheidsoorlog 1880-81
  Haasbroek, D.J.P.
  New Contree; Vol 7 (1980); 10
  2024-07-12
  View Record | View Original
 • Noupoort: 'n Oorsig van die dorp en distrik
  Marais, J.J.
  New Contree; Vol 5 (1979); 4
  2024-07-12
  View Record | View Original
 • A new town at Uitvlugt: The foundation and development of Pinelands 1919-1948
  Cuthbertson, G.C.
  New Contree; Vol 6 (1979); 7
  2024-07-12
  View Record | View Original
 • Gekleurdes en Pretoria se sypaadjies: 1900-1925
  Nöthling, F.J.
  New Contree; Vol 5 (1979); 11
  2024-07-12
  View Record | View Original
 • Streekgeskiedenis van die historikus
  Oberholster, A.G.
  New Contree; Vol 6 (1979); 4
  2024-07-12
  View Record | View Original
 • Tharfield - the story of an Eastern Cape farm and its inhabitants (1822-1977)
  Thorpe, C.
  New Contree; Vol 5 (1979); 7
  2024-07-12
  View Record | View Original
 • Vanwyksvlei: 'n Streekhistoriese skets
  van der Merwe, J.C.S.
  New Contree; Vol 6 (1979); 6
  2024-07-12
  View Record | View Original
 • The Blaauwkrantz bridge
  Hunt, K.S.
  New Contree; Vol 5 (1979); 6
  2024-07-12
  View Record | View Original
 • When the railway came to Grahamstown
  Hunt, K.S.
  New Contree; Vol 6 (1979); 5
  2024-07-12
  View Record | View Original
 • Grepies uit die geskiedenis van Woodstock
  Marais, J.J.
  New Contree; Vol 3 (1978); 3
  2024-07-12
  View Record | View Original
 • The origin of towns in the Eastern Cape Midlands
  Myburgh, D.W.
  New Contree; Vol 4 (1978); 6
  2024-07-12
  View Record | View Original
 • How to collect and write local history
  Eloff, C.C.
  New Contree; Vol 3 (1978); 2
  2024-07-12
  View Record | View Original
 • Parys on the Vaal
  Oberholster, A.G.
  New Contree; Vol 3 (1978); 6
  2024-07-12
  View Record | View Original
 • West Street Durban 1977 (2)
  Ferreira, Philna
  New Contree; Vol 4 (1978); 3
  2024-07-12
  View Record | View Original
 • From frontier to midlands: A history of the Graaff-Reinet district, 1786-1910
  Eloff, C.C.
  New Contree; Vol 3 (1978); 1
  2024-07-12
  View Record | View Original
 • Urban, regional and natural history
  Pirie, G.H.
  New Contree; Vol 3 (1978); 1
  2024-07-12
  View Record | View Original
 • Southern Africa. Studies in historical geography series
  Oberholster, A.G.
  New Contree; Vol 3 (1978); 1
  2024-07-12
  View Record | View Original
 • Die eerste bewoners van kerkplein, Pretoria
  du Preez, Sophia
  New Contree; Vol 3 (1978); 5
  2024-07-12
  View Record | View Original
 • Wie was die vroegste pioniers in sekere streke?
  Scholtz, Adelbert
  New Contree; Vol 3 (1978); 1
  2024-07-12
  View Record | View Original
 • Potchefstroom, waar kry jy daardie naam?
  Haasbroek, D.J.P.
  New Contree; Vol 3 (1978); 4
  2024-07-12
  View Record | View Original
 • Die sogenaamde verowerde gebied: Omstrede grensstreek tussen die Oranje-Vrystaat en...
  Eloff, C.C.
  New Contree; Vol 4 (1978); 21
  2024-07-12
  View Record | View Original
 • Handleiding vir genealogiese navorsing
  Nell, A.E.
  New Contree; Vol 3 (1978); 1
  2024-07-12
  View Record | View Original
 • Regional Historical Societies
  van Heerden, Marié
  New Contree; Vol 3 (1978); 1
  2024-07-12
  View Record | View Original
 • West Street Durban 1977 (1)
  Ferreira, Philna
  New Contree; Vol 3 (1978); 5
  2024-07-12
  View Record | View Original
 • Mariannhill monastery, 1882-1982
  Brain, J.B.
  New Contree; Vol 13 (1983); 5
  2024-07-11
  View Record | View Original
 • Postmasburg: 'n geskiedkundige oorsig tot 1982
  Ferreira, O.J.O.
  New Contree; Vol 14 (1983); 2
  2024-07-11
  View Record | View Original
 • Ontstaan van die eerste landbou- en boereverenigings in die Kaapkolonie tot 1883
  van Breda, P.
  New Contree; Vol 14 (1983); 5
  2024-07-11
  View Record | View Original
 • Die mynwerkerstaking Witwatersrand, 1922
  Nöthling, F.J.
  New Contree; Vol 14 (1983); 1
  2024-07-11
  View Record | View Original
 • Russia and the Anglo-Boer War 1899-1902
  Eloff, C.C.
  New Contree; Vol 13 (1983); 2
  2024-07-11
  View Record | View Original
 • Agrariese geskiedenis en streekhistoriese navorsing
  Eloff, C.C.
  New Contree; Vol 14 (1983); 7
  2024-07-11
  View Record | View Original
 • Majuba gedenkboek uitgegee ter herdenking van die Boere se stryd ter verkryging van hul...
  Oberholster, A.G.
  New Contree; Vol 13 (1983); 1
  2024-07-11
  View Record | View Original
 • Onder-Kouga: Oorsig van 'n kontrei
  Ferreira, O.J.O.
  New Contree; Vol 14 (1983); 12
  2024-07-11
  View Record | View Original
 • Bailie's party of settlers: A collective experience in emigration
  Snyman, P.H.R.
  New Contree; Vol 13 (1983); 1
  2024-07-11
  View Record | View Original
 • Piet Retief 1883-1983
  Eloff, C.C.
  New Contree; Vol 14 (1983); 1
  2024-07-11
  View Record | View Original
 • Greytown: A South African townscape
  Haswell, Robert F.
  New Contree; Vol 14 (1983); 3
  2024-07-11
  View Record | View Original
 • Hobbs's local history and the library
  Tempelhoff, Johann W.N.
  New Contree; Vol 12 (1982); 1
  2024-07-11
  View Record | View Original
 • Die bou van die Suidwestelyn, 1895-1897, en die Nzasm-stasiegeboue op Krugersdorp en...
  Zietsman, C.F.R.
  New Contree; Vol 12 (1982); 5
  2024-07-11
  View Record | View Original
 • The history of nature conservation in Sandton
  Carruthers, E.J.
  New Contree; Vol 11 (1982); 6
  2024-07-11
  View Record | View Original
 • Raakpunte tussen streekgeskiedenis en pleknaamkunde
  Oberholster, A.G.
  New Contree; Vol 12 (1982); 3
  2024-07-11
  View Record | View Original
 • Swart verstedeliking: Proses, patroon en strategie
  Oberholster, A.G.
  New Contree; Vol 11 (1982); 2
  2024-07-11
  View Record | View Original
 • Early history of the Victoria West branch of the Standard Bank of South Africa
  Immelman, Elbie
  New Contree; Vol 11 (1982); 11
  2024-07-11
  View Record | View Original
 • Municipal hawking: Johannesburg's mobile markets, 1944-1952
  Pirie, G.H.; Rogerson, C.M.
  New Contree; Vol 12 (1982); 6
  2024-07-11
  View Record | View Original
 • They seek a city: Methodism in Grahamstown
  Snyman, P.H.R.
  New Contree; Vol 11 (1982); 1
  2024-07-11
  View Record | View Original
 • Vrystaat-fokus
  Eloff, C.C.
  New Contree; Vol 12 (1982); 2
  2024-07-11
  View Record | View Original
 • The Fort England chapel
  Sampson, Sally
  New Contree; Vol 12 (1982); 5
  2024-07-11
  View Record | View Original
 • The South African economy: Its growth and change
  Ternpelhoff, J.W.N.
  New Contree; Vol 11 (1982); 1
  2024-07-11
  View Record | View Original
 • The old buildings of the Cape
  Oberholster, A.G.
  New Contree; Vol 12 (1982); 1
  2024-07-11
  View Record | View Original
 • Die klein dorp in verval
  van der Merwe, I.J.
  New Contree; Vol 12 (1982); 8
  2024-07-11
  View Record | View Original
 • Kannaland - 'n verdwene streeknaam
  Appel, A.
  New Contree; Vol 11 (1982); 4
  2024-07-11
  View Record | View Original
 • The 'small Greek cities' of the Cape Peninsula
  van Heyningen, Elizabeth B.
  New Contree; Vol 10 (1981); 4
  2024-07-11
  View Record | View Original
 • Die Eerste Vryheidsoorlog: Van verset en geweld tot skikking deur onderhandeling 1877-1884
  Oberholster, A.G.
  New Contree; Vol 10 (1981); 1
  2024-07-11
  View Record | View Original
 • Die ontwikkeling van die Brakpanse munisipale wapen 1920-1966
  Nöthling, F.J.
  New Contree; Vol 10 (1981); 3
  2024-07-11
  View Record | View Original
 • Studies in the history of Cape Town, volume 2&3
  Oberholster, A.G.
  New Contree; Vol 10 (1981); 1
  2024-07-11
  View Record | View Original
 • The Grahamstown city hall - the tale of two foundation stones
  Hunt, K.S.
  New Contree; Vol 10 (1981); 5
  2024-07-11
  View Record | View Original
 • 'Aan de Grobbelaarsrivier' - 'n greep uit die vestigingsgeskiedenis van...
  Appel, André
  New Contree; Vol 10 (1981); 7
  2024-07-11
  View Record | View Original
 • The growth of local self-government in the peri-urban areas north of Johannesburg, 1939...
  Carruthers, E.J.
  New Contree; Vol 10 (1981); 8
  2024-07-11
  View Record | View Original
 • Eersteling - bakermat van die Suid-Afrikaanse goudmynbedryf
  Tempelhoff, Johann W.N.
  New Contree; Vol 9 (1981); 7
  2024-07-11
  View Record | View Original
 • The St Andrew's Scottish Church mission in Cape Town, 1838-1878
  Cuthbertson, G.C.
  New Contree; Vol 9 (1981); 7
  2024-07-11
  View Record | View Original
 • A merchant family in early Natal. Diaries and letters of Joseph and Marianne Churchill,...
  Eloff, C.C.
  New Contree; Vol 8 (1980); 1
  2024-07-11
  View Record | View Original
 • Die gebroeders Deas: Kar- en wamakers van Oudtshoorn 1875-1900
  Ferreira, I.J.
  New Contree; Vol 9 (1981); 5
  2024-07-11
  View Record | View Original
 • Bloemfontein - die ontstaan van 'n stad 1846-1946
  Eloff, C.C.
  New Contree; Vol 9 (1981); 1
  2024-07-11
  View Record | View Original
 • Torbanite - 'n dorp te koop
  Lombard, R.T.J.
  New Contree; Vol 9 (1981); 2
  2024-07-11
  View Record | View Original
 • Rustig vloei die Moreletta ..: Geskiedenis van Silverton, Meyerspark, Salieshoek, La...
  Oberholster, A.G.
  New Contree; Vol 9 (1981); 1
  2024-07-11
  View Record | View Original
 • Fort Donald and the Abalondolozi regiment
  Rainier, Margaret
  New Contree; Vol 9 (1981); 6
  2024-07-11
  View Record | View Original
 • Oos-Vrystaatse Grensgordel: 'n Streekhistoriese voorstudie en bronneverkenning
  van Rensburg, A.P.J.
  New Contree; Vol 9 (1981); 2
  2024-07-11
  View Record | View Original
 • Westerse historiografie en geskiedenisfilosofie
  Oberholster, A.G.
  New Contree; Vol 8 (1980); 1
  2024-07-11
  View Record | View Original
 • The settlers' press: seventy years of printing in Grahamstown (1830 - 1900)...
  Tempelhoff, Johann W.N.
  New Contree; Vol 8 (1980); 1
  2024-07-11
  View Record | View Original
 • Fort England as a military base
  Sampson, Sally
  New Contree; Vol 8 (1980); 5
  2024-07-11
  View Record | View Original
 • Meerhoffkasteel - historiese heuwel in die Hardeveld
  Scholtz, P.L.
  New Contree; Vol 8 (1980); 5
  2024-07-11
  View Record | View Original
 • Behuisingskemas vir gekleurdes in Pretoria 1900-1924
  Nöthling, F.J.
  New Contree; Vol 8 (1980); 11
  2024-07-11
  View Record | View Original
 • Cape Town in 1829
  Phillips, H.
  New Contree; Vol 8 (1980); 7
  2024-07-11
  View Record | View Original
 • Studies in the history of Cape Town
  Minnaar, A. de V.
  New Contree; Vol 16 (1984); 2
  2024-07-10
  View Record | View Original
 • Ou handelsvoetpaaie en wapaaie in Oos- en Noord-Transvaal
  de Vaal, J.B.
  New Contree; Vol 16 (1984); 11
  2024-07-10
  View Record | View Original
 • Doornkloof-wêreld
  Snyman, P.H.R.
  New Contree; Vol 16 (1984); 1
  2024-07-10
  View Record | View Original
 • United Albany Brethren benefit society
  Berning, J.M.
  New Contree; Vol 16 (1984); 6
  2024-07-10
  View Record | View Original
 • 'n Geografiese ontleding van eksplorasie in die sentraal-Weskusgebied van...
  de Kock, G.L.
  New Contree; Vol 16 (1984); 4
  2024-07-10
  View Record | View Original
 • Die stand van stedelike en streekgeskiedenis in die RSA
  Snyman, P.H.R.
  New Contree; Vol 16 (1984); 2
  2024-07-10
  View Record | View Original
1 - 100 of 811 Items    1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 
ADVERTISEMENT