Records

Literator

Journal focus: Linguistics and literature with a focus on the study and comparative study of South African languages and literatures and other cultural phenomena across language, media and cultural boundaries.
Editors-in-Chief: Phil van Schalkwyk and Ian Bekker, North-West University, South Africa.
ACTIVE (1366 Records)

We invite you to explore AOSIS Library


Browse record per page: << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>  (361 - 400 of 1366 Items)
 • ’n Nuwe Groot Trek-mite: Herverbeelding van identiteit in Die Pad na Skuilhoek deur...
  Taljard, Marlies
  Literator; Vol 34, No 2 (2013); 10 pages
  2013-11-11
  View Record | View Original
 • Vroue, nasie en verwoording in Sharai Mukonoweshuro se Shona-romans
  Vambe, Maurice T.
  Literator; Vol 34, No 1 (2013); 6 pages
  2013-10-15
  View Record | View Original
 • Tinboektoe toe: ’n Ruimtelike ontdekkingsreis
  Greyling, S.F. (Franci)
  Literator; Vol 34, No 2 (2013); 15 pages
  2013-10-14
  View Record | View Original
 • ‘Ek dink dis beter vir my skryfwerk om met die regte wêreld te doen te hê’: ’n...
  Kleyn, Leti
  Literator; Vol 34, No 2 (2013); 9 pages
  2013-10-11
  View Record | View Original
 • Om die retor in postkoloniale Afrika-fiksie te lees: Armah se Two thousand seasons ter...
  Samiselo, George
  Literator; Vol 34, No 1 (2013); 9 pages
  2013-09-06
  View Record | View Original
 • Drie verlanges
  Viljoen, Hein
  Literator; Vol 34, No 2 (2013); 1 page
  2013-09-06
  View Record | View Original
 • Geskiedenis met ’n wandelstaf
  Louw, Salomi
  Literator; Vol 34, No 2 (2013); 2 pages
  2013-08-27
  View Record | View Original
 • ‘Wanneer sin ontbreek’
  Vercuil, Nelba
  Literator; Vol 34, No 1 (2013); 2 pages
  2013-08-27
  View Record | View Original
 • Camus: Betrokke buitestaander
  Coetzee, A.J.
  Literator; Vol 34, No 2 (2013); 2 pages
  2013-08-26
  View Record | View Original
 • J.M. Coetzee se vertaling van Die kremetartekspedisie
  Crous, Marius
  Literator; Vol 34, No 1 (2013); 9 pages
  2013-08-26
  View Record | View Original
 • Verskuiwings en kontinuïteit in persoonsnaamgewingspraktyke in die Zoeloekultuur
  Ngubane, Sihawukele; Thabethe, Nompumelelo
  Literator; Vol 34, No 1 (2013); 7 pages
  2013-08-19
  View Record | View Original
 • Poetic Vignettes about Life
  Branch, Robin Gallaher
  Literator; Vol 34, No 2 (2013); 1 page
  2013-08-16
  View Record | View Original
 • Paint by numbers
  Greyling, Franci
  Literator; Vol 34, No 2 (2013); 2 pages
  2013-08-08
  View Record | View Original
 • Drie gedigte
  Plooy, Heilna du
  Literator; Vol 34, No 2 (2013); 1 page
  2013-08-02
  View Record | View Original
 • Waar staan Roy Campbell?
  Voss, Tony
  Literator; Vol 34, No 1 (2013); 9 pages
  2013-07-25
  View Record | View Original
 • ’n Geheim met komplekse kante
  Meyer, Susan
  Literator; Vol 34, No 1 (2013); 2 pages
  2013-07-15
  View Record | View Original
 • ‘ons sien die Dat en die Wat’: Huldiging van T.T. Cloete
  Crous, Marius
  Literator; Vol 34, No 2 (2013); 2 pages
  2013-07-15
  View Record | View Original
 • Twee woestynverhale van Immelman
  Breed, Adri
  Literator; Vol 34, No 2 (2013); 1 page
  2013-06-27
  View Record | View Original
 • ’n Poëtiese fotoboek
  Taljard, Marlies
  Literator; Vol 34, No 2 (2013); 2 pages
  2013-06-27
  View Record | View Original
 • From mimetic punctiliousness to imaginative free play
  Meihuizen, Nicholas
  Literator; Vol 34, No 1 (2013); 1 page
  2013-06-27
  View Record | View Original
 • Mag ons hierdie lyf vergeet
  Hambidge, Joan
  Literator; Vol 34, No 2 (2013); 2 pages
  2013-06-21
  View Record | View Original
 • Afrikaanse poësie geïnspireer deur die Oosters-Ortodokse kerklike tradisie
  Steenkamp, Johan
  Literator; Vol 34, No 2 (2013); 2 pages
  2013-06-21
  View Record | View Original
 • ’n Perspektief op ’n periode van kontak tussen Khoi en Afrikaans
  van Rensburg, Christo
  Literator; Vol 34, No 2 (2013); 11 pages
  2013-06-21
  View Record | View Original
 • ‘al weer ʼn seisoen’
  van Schalkwyk, Phil
  Literator; Vol 34, No 2 (2013); 2 pages
  2013-06-21
  View Record | View Original
 • Herinneringe aan vanmelewe se dae: ’n Deernisvolle huldeblyk
  van der Merwe, Linette
  Literator; Vol 34, No 2 (2013); 1 page
  2013-06-21
  View Record | View Original
 • Kop op ’n blok/blog
  Vercuil, N.
  Literator; Vol 34, No 2 (2013); 2 pages
  2013-06-21
  View Record | View Original
 • Herondersoek van die verwantskap tussen die onderwerpkongruensie-morfeem en...
  Mojapelo, Mampaka L.
  Literator; Vol 34, No 1 (2013); 8 pages
  2013-06-05
  View Record | View Original
 • Eenheid-in-veelheid as struktuurstramien in die poësie van T.T. Cloete, met klem op...
  Odendaal, Bernardus J.
  Literator; Vol 34, No 1 (2013); 10 pages
  2013-05-31
  View Record | View Original
 • His-story, her-story, their-story – ours
  Meihuizen, Nicholas
  Literator; Vol 34, No 1 (2013); 2 pages
  2013-05-15
  View Record | View Original
 • Die beeld van afwesigheid en die politiek van naamgewing in Shona-oorlogsfiksie
  Chigidi, Willie L.; Mutasa, Davie E.
  Literator; Vol 34, No 1 (2013); 10 pages
  2013-05-13
  View Record | View Original
 • ‘[H]et jy ooit/ my briewe gelees?’: Nini Bennett se poësiedebuut
  van Schalkwyk, Phil
  Literator; Vol 34, No 1 (2013); 2 pages
  2013-05-13
  View Record | View Original
 • Die kamferkis – ’n Kis vol herinneringe
  Greyling, S.F.
  Literator; Vol 34, No 1 (2013); 1 page
  2013-05-08
  View Record | View Original
 • Groteske manifestasies van mag in Dance of the vampires deur Bole Butake
  Nkealah, Naomi
  Literator; Vol 34, No 1 (2013); 7 pages
  2013-05-03
  View Record | View Original
 • The compulsion to repeat
  van Schalkwyk, P.L.
  Literator; Vol 34, No 1 (2013); 2 pages
  2013-04-30
  View Record | View Original
 • A description of the elusive, dissolving ecological capacity of Cummings’s poetry
  Wylie, Dan
  Literator; Vol 34, No 1 (2013); 2 pages
  2013-04-30
  View Record | View Original
 • ’n Bydrae tot die queer diskoers in Afrikaans
  Crous, Marius
  Literator; Vol 34, No 1 (2013); 1 page
  2013-04-26
  View Record | View Original
 • Spitstyd: Uitgesoekte rubrieke
  van der Merwe, Belia A.J.
  Literator; Vol 34, No 1 (2013); 2 pages
  2013-04-24
  View Record | View Original
 • Jong Suid-Afrikaners en kulturele (wan)praktyke: Verbreking van die stilte in onlangse...
  Jacobs, Johan U.
  Literator; Vol 34, No 1 (2013); 9 pages
  2013-04-22
  View Record | View Original
 • Can we know the dancer from the dance?
  Meihuizen, Nicholas
  Literator; Vol 34, No 1 (2013); 2 pages
  2013-04-04
  View Record | View Original
 • ‘Listening at the threshold’ – ’n Lesing van godsdiens in ’n paar uittreksels uit drie...
  Prozesky, Stella
  Literator; Vol 34, No 1 (2013); 9 pages
  2013-03-25
  View Record | View Original
361 - 400 of 1366 Items    << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>