Records

Verbum et Ecclesia

Journal focus: Theological research journal that challenges traditional discourses within and between the fields of biblical, religious, social and human sciences as well as the constructive engagement with the natural sciences.
Editor: Daniël P. Veldsman, University of Pretoria, South Africa
ACTIVE (1398 Records)

We invite you to explore AOSIS Library

Sort record by date: Published date
Browse record per page: << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>  (321 - 360 of 1398 Items)
 • &mdash
  Jacobs, Lambert D.
  Verbum et Ecclesia; Vol 31, No 1 (2010); 1 page
  2010-07-16
  View Record | View Original
 • &mdash
  Stenschke, Christoph
  Verbum et Ecclesia; Vol 31, No 1 (2010); 2 pages
  2010-07-16
  View Record | View Original
 • The universe as communion
  le Roux, A. K.
  Verbum et Ecclesia; Vol 31, No 1 (2010); 1 page
  2010-07-27
  View Record | View Original
 • Afrikaner Christianity and the concept of empire
  Oliver, Erna
  Verbum et Ecclesia; Vol 31, No 1 (2010); 7 pages
  2010-08-03
  View Record | View Original
 • &mdash
  Stenschke, Christoph
  Verbum et Ecclesia; Vol 31, No 1 (2010); 2 pages
  2010-08-19
  View Record | View Original
 • &mdash
  Nel, Marius J.
  Verbum et Ecclesia; Vol 31, No 1 (2010); 7 pages
  2010-08-27
  View Record | View Original
 • Pastorale begeleiding van die geestelik verwonde persoon
  Coetzer, Wentzel
  Verbum et Ecclesia; Vol 31, No 1 (2010); 7 pages
  2010-08-31
  View Record | View Original
 • &mdash
  Nagel, Peter
  Verbum et Ecclesia; Vol 31, No 1 (2010); 2 pages
  2010-09-02
  View Record | View Original
 • Lewende Godsprake vir ons: Die implikasie van λόγια ζῶντα in Handelinge 7:38
  Zuiddam, Benno A.
  Verbum et Ecclesia; Vol 31, No 1 (2010); 6 pages
  2010-09-02
  View Record | View Original
 • Die naggesigte van Sagaria teen die agtergrond van konflik in die vroeë na-eksiliese...
  Bartlett, A.L.
  Verbum et Ecclesia; Skrif en Kerk: Vol 16, No 1 (1995); 1-15
  1995-09-20
  View Record | View Original
 • Ironie as sleutel tot die verstaan van Psalm 14
  Botha, P.J.
  Verbum et Ecclesia; Skrif en Kerk: Vol 16, No 1 (1995); 16-27
  1995-09-20
  View Record | View Original
 • The relevance of social history to the interpretation of the Gospel according to John
  Busse, U.
  Verbum et Ecclesia; Skrif en Kerk: Vol 16, No 1 (1995); 28-38
  1995-09-20
  View Record | View Original
 • "Met watter gesag se U hierdie dinge?" Opmerkings oor kerklike dokumente oor die...
  de Villiers, D.E.; Smit, D.J.
  Verbum et Ecclesia; Skrif en Kerk: Vol 16, No 1 (1995); 39-56
  1995-09-20
  View Record | View Original
 • Berit in Psalm 74
  Human, D.J.
  Verbum et Ecclesia; Skrif en Kerk: Vol 16, No 1 (1995); 57-66
  1995-09-20
  View Record | View Original
 • Geregtigheid in die boek Miga: 'n Tradisie-Historiese ondersoek na die begrip [foreign...
  Bosman, J.G.
  Verbum et Ecclesia; Skrif en Kerk: Vol 16, No 2 (1995); 219-232
  1995-09-21
  View Record | View Original
 • Bybelkunde as eiesoortige teologiese dissipline binne 'n veranderende Suid-Afrikaanse...
  Joubert, S.J.
  Verbum et Ecclesia; Skrif en Kerk: Vol 16, No 1 (1995); 67-81
  1995-09-20
  View Record | View Original
 • Die kontoere van 'n weerwoord
  le Roux, J.H.
  Verbum et Ecclesia; Skrif en Kerk: Vol 16, No 1 (1995); 82-101
  1995-09-20
  View Record | View Original
 • Die verband tussen genade en werke in 1QS se reddingsbegrip
  Semmelink, J.W.
  Verbum et Ecclesia; Skrif en Kerk: Vol 16, No 1 (1995); 102-124
  1995-09-20
  View Record | View Original
 • LXX-Sitate in die Petrus- en Paulusredes van Handelinge
  Steyn, G.J.
  Verbum et Ecclesia; Skrif en Kerk: Vol 16, No 1 (1995); 125-141
  1995-09-20
  View Record | View Original
 • "Daar is die Lam van God... " . Plaasvervangende offertradisies in die Johannesevangelie
  van der Watt, J.G.
  Verbum et Ecclesia; Skrif en Kerk: Vol 16, No 1 (1995); 142-158
  1995-09-20
  View Record | View Original
 • Analogiese Eksistensie(2). Aantekeninge by die etiek van J A Heyns
  van Wyk, J.H.
  Verbum et Ecclesia; Skrif en Kerk: Vol 16, No 1 (1995); 159-170
  1995-09-20
  View Record | View Original
 • Die funksie van Elihu (Job 32-37) in die boek Job
  Viviers, H.
  Verbum et Ecclesia; Skrif en Kerk: Vol 16, No 1 (1995); 171-192
  1995-09-20
  View Record | View Original
 • Die hoorder en sy konteks
  Vos, C.J.A.
  Verbum et Ecclesia; Skrif en Kerk: Vol 16, No 1 (1995); 193-205
  1995-09-20
  View Record | View Original
 • 'n Belangrike besluit oor kanselruil tussen die drie Afrikaanse kerke deur die Algemene...
  Botha, S.J.
  Verbum et Ecclesia; Skrif en Kerk: Vol 16, No 2 (1995); 233-248
  1995-09-21
  View Record | View Original
 • Die apologetiek van C S Lewis: 'n Gereformeerdteologiese besinning
  Brand, G.v.W.
  Verbum et Ecclesia; Skrif en Kerk: Vol 16, No 2 (1995); 249-262
  1995-09-21
  View Record | View Original
 • Skrif en Kerkorde
  Coertzen, P.C.
  Verbum et Ecclesia; Skrif en Kerk: Vol 16, No 2 (1995); 263-276
  1995-09-21
  View Record | View Original
 • Godsdienstige perspektiewe in die heropbou van die gemeenskap
  Crafford, D
  Verbum et Ecclesia; Skrif en Kerk: Vol 16, No 2 (1995); 277-290
  1995-09-21
  View Record | View Original
 • Die funksie en waarde van agtergrondstudie van die Nuwe Testament
  du Toit, A.B.
  Verbum et Ecclesia; Skrif en Kerk: Vol 16, No 2 (1995); 310-333
  1995-09-21
  View Record | View Original
 • Die Nederduits Gereformeerde Kerk en die menseregtevraagstuk: 1910-1990
  Ernst, J.H.
  Verbum et Ecclesia; Skrif en Kerk: Vol 16, No 2 (1995); 334-339
  1995-09-21
  View Record | View Original
 • William Nicol - praktiese gelo\vige in diens van die Kerk
  du Plessis, P.J.S.G.
  Verbum et Ecclesia; Skrif en Kerk: Vol 16, No 2 (1995); 291-309
  1995-09-21
  View Record | View Original
 • Carl Borchardt en die Suid-Afrikaanse kerkgeskiedenis
  Hofmeyr, J.W.
  Verbum et Ecclesia; Skrif en Kerk: Vol 16, No 2 (1995); 350-360
  1995-09-21
  View Record | View Original
 • Die susters van die broederkerk - 'n Verhaal van vrouens in die Morawiese kerk in...
  Landman, C
  Verbum et Ecclesia; Skrif en Kerk: Vol 16, No 2 (1995); 361-374
  1995-09-21
  View Record | View Original
 • 'n Lewe met die vaders Oor Carl Borchardt as student van die vroee kerk
  Ie Roux, J.H.
  Verbum et Ecclesia; Skrif en Kerk: Vol 16, No 2 (1995); 375-387
  1995-09-21
  View Record | View Original
 • Enkele opmerkings oor Johannes Calvyn se stellings oor die capita doctrina necessaria
  Pont, A.D.
  Verbum et Ecclesia; Skrif en Kerk: Vol 16, No 2 (1995); 388-394
  1995-09-21
  View Record | View Original
 • 'n Greep uit die Ou-Testamentiese wetenskap in Nederland en Suid-Afrika
  Prinsloo, W.S.
  Verbum et Ecclesia; Skrif en Kerk: Vol 16, No 2 (1995); 395-400
  1995-09-21
  View Record | View Original
 • Die vryheid van die teologie in die nuwere RoomsKatolieke denke
  Wethmar, C.J.
  Verbum et Ecclesia; Skrif en Kerk: Vol 16, No 2 (1995); 401-419
  1995-09-21
  View Record | View Original
 • What makes theological education "theological"? A South African story on the -integrity...
  Robinson, P.J.; Smit, D.J.
  Verbum et Ecclesia; Skrif en Kerk: Vol 17, No 2 (1996); 405-419
  1996-04-21
  View Record | View Original
 • Some more translation headaches in Romans
  du Toit, Andrie B.
  Verbum et Ecclesia; Vol 31, No 1 (2010); 5 pages
  2010-09-21
  View Record | View Original
 • &mdash
  Nagel, Peter
  Verbum et Ecclesia; Vol 31, No 1 (2010); 1 page
  2010-09-23
  View Record | View Original
 • The historical development of Presbyterian ordination polity as background to the gay...

  Verbum et Ecclesia; Vol 31, No 1 (2010); 5 pages
  2010-09-23
  View Record | View Original
321 - 360 of 1398 Items    << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>