SA Journal of Industrial Psychology

Journal focus: Investigations into the ways in which the individual can balance their daily activities (socially, culturally or linguistically) against the larger context of corporate, organisational and institutional values.
Editor: Melinde Coetzee, University of South Africa, South Africa.
ACTIVE (1131 Records)

We invite you to explore AOSIS Library


Browse record per page: << < 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > >>  (961 - 1000 of 1131 Items)
 • Die bruikbaarheid van die takseersentrum: 'n Oorsig van resente literatuur
  Kriek, Hennie J.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 17, No 3 (1991); 34-37
  1991-06-20
  View Record | View Original
 • Identifying criteria of consumer awareness: A pilot study
  Rousseau, Deon
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 17, No 3 (1991); 4-12
  1991-06-20
  View Record | View Original
 • Leerteoretiese basis van die andragogie
  Simpson, C. J. A.; Lessing, B. C.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 17, No 1 (1991); 1-4
  1991-06-20
  View Record | View Original
 • Perseptuele verskille tussen bestuurders en ondergeskiktes ten opsigte van...
  le Roux, C. W.; de Jager, L. C.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 17, No 3 (1991); 1-3
  1991-06-20
  View Record | View Original
 • Worker Participation
  Backer, Luther
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 17, No 2 (1991); 29
  1991-06-20
  View Record | View Original
 • n Vergelykende ondersoek na die werksmotivering van blanke en swart vakmanne in 'n...
  Barnard, A. L.; Venter, G. C.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 17, No 3 (1991); 28-33
  1991-06-20
  View Record | View Original
 • Die ontwikkeling van die bestuursmotiveringsvraelys (BMV)
  Engelbrecht, A. S.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 17, No 2 (1991); 7-13
  1991-06-20
  View Record | View Original
 • Die verband tussen enkele dimensies van loopbaanankers, pospersepsie en gehalte van...
  Schreuder, A. M. G.; Flowers, J.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 17, No 2 (1991); 23-28
  1991-06-20
  View Record | View Original
 • A consumer perspective of advertising by attorneys
  Boshoff, C.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 17, No 1 (1991); 23-27
  1991-06-20
  View Record | View Original
 • Worker's perceptions of time, time-use-attitudes and productivity
  Ben-Baruch, E.; Myburgh, C. P. H.; Anderssen, E. C.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 17, No 3 (1991); 24-27
  1991-06-20
  View Record | View Original
 • Die kognitiewe, persoonlikheids- en belangstellingsprofiele van homogene klasse, gevorm...
  Carstens, C. A.; Schepers, J. M.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 17, No 1 (1991); 14-22
  1991-06-20
  View Record | View Original
 • Vakbondprofiele
  Backer, Prof Luther
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 16, No 3 (1990); 32
  1990-06-20
  View Record | View Original
 • Necessity for a comprehensive psychometric policy within an organization
  Veldsman, T. H.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 16, No 1 (1990); 24-30
  1990-06-20
  View Record | View Original
 • Predicting holland occupational codes by means of paq job dimension scores
  Van Der Merwe, R. P.; Le Roux, J. A.; Meyer, J. C.; Van Niekerk, H. G.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 16, No 3 (1990); 27-31
  1990-06-20
  View Record | View Original
 • Persepsies t.o.v. die sosio-politieke rol van vakbonde, stakings en vakbonddemokrasie
  Ferndale, U.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 16, No 3 (1990); 16-20
  1990-06-20
  View Record | View Original
 • Career anchor profiles of a sample of business and professional women
  Erwee, Ronel
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 16, No 1 (1990); 5-12
  1990-06-20
  View Record | View Original
 • Die blanke werkskuwe in Suid-Afrika: Enkele biografiese kenmerke
  Sieberhagen, G. Van Der M; Raubenheimer, I. Van W
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 16, No 2 (1990); 23-26
  1990-06-20
  View Record | View Original
 • Development of a measure of safety climate
  Barnes, N. R.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 16, No 1 (1990); 13-16
  1990-06-20
  View Record | View Original
 • Loopbaanbeplanningspraktyke binne 'n universiteitskonteks
  Smith, G. A.; Erwee, R.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 16, No 2 (1990); 15-22
  1990-06-20
  View Record | View Original
 • Die verband tussen tydoriëntasie, diepte-oriëntasie en lokus van kontrole
  Louw, J. W.; Raubenheimer, I. Van W
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 16, No 3 (1990); 11-15
  1990-06-20
  View Record | View Original
 • Die identifisering van maatstawwe vir die navorsingsprestasie van akademici
  Labuschagne, H. A.; Watkins, M. L.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 16, No 2 (1990); 10-14
  1990-06-20
  View Record | View Original
 • Career maturity of black, coloured and white university students
  Reid-Van Niekerk, H. H.; Van Niekerk, E. C.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 16, No 1 (1990); 1-4
  1990-06-20
  View Record | View Original
 • The introduction of new or advanced technology: The role of the industrial psychologist
  Veldsman, T. H.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 16, No 2 (1990); 1-9
  1990-06-20
  View Record | View Original
 • Die verband tussen tydoriëntasie en prestasiemotivering
  Van Rensburg, C.; Raubenheimer, I. Van W.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 16, No 3 (1990); 6-10
  1990-06-20
  View Record | View Original
 • Arbeidsverhoudingebestuur
  Coetzee, J. J. L.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 16, No 2 (1990); 27
  1990-06-20
  View Record | View Original
 • Die voorspellingswaarde van die takseersentrum: 'n Oorsig
  Pietersen, H. J.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 16, No 3 (1990); 24-26
  1990-06-20
  View Record | View Original
 • Empowering black managers in a multicultural society
  Moerdyk, A. P.; Coldwell, D.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 16, No 1 (1990); 17-23
  1990-06-20
  View Record | View Original
 • Die evaluering van 'n kursus in arbeidsverhoudinge vir toesighouers by 'n...
  Myburgh, J.; Barnard, A. L.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 16, No 3 (1990); 1-5
  1990-06-20
  View Record | View Original
 • Testing the value and life-style model (VALS) of psychographic market segmentation
  Rousseau, G. G.; Kruger, J.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 16, No 1 (1990); 31-37
  1990-06-20
  View Record | View Original
 • Sielkundige aspekte van verbruikersentiment
  Vlok, A.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 16, No 3 (1990); 21-23
  1990-06-20
  View Record | View Original
 • Organisasievernuwing: Die identifisering en integrasie van enkele konstrukte
  Watkins, M. L.; Barnard, A. L.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 15, No 3 (1989); 1-5
  1989-05-14
  View Record | View Original
 • The validation of furnham's locus of control scale for a black Southern African group
  Van Daalen, H. J.; Van Niekerk, E. C.; Pottas, C. D.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 15, No 1 (1989); 12-21
  1989-05-14
  View Record | View Original
 • Communicating for change: A guide to managing the future of South African organisations
  Van Vuuren, J.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 15, No 3 (1989); 28
  1989-05-14
  View Record | View Original
 • '
  Augustyn, J. C. D.; de Villiers, W. S.; Raubenheimer, I. van W
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 15, No 2 (1989); 11-15
  1989-05-14
  View Record | View Original
 • Die sintetiese bepaling van organisasiedoeltreffendheid
  Raubenheimer, I. Van W; Harmse, P. J. H.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 15, No 2 (1989); 21-24
  1989-05-14
  View Record | View Original
 • Focus groups in organizational research
  Kamfer, L.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 15, No 1 (1989); 7-11
  1989-05-14
  View Record | View Original
 • Die beroepsoriëntasie van professioneel-rekeningkundiges tydens die vroeë beroepsjare
  Van Vuuren, L. J.; Fouche, M. M.; Verwey, A. M.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 15, No 3 (1989); 19-27
  1989-05-14
  View Record | View Original
 • Demographic factors affecting white attitudes to black advancement in a South African...
  Kamfer, L.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 15, No 2 (1989); 16-20
  1989-05-14
  View Record | View Original
 • Evalueringskriteria by die reuse van ‘n organisasie in die ingenieursberoep
  Oosthuizen, G. F.; Vermeulen, L. P.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 15, No 1 (1989); 1-6
  1989-05-14
  View Record | View Original
 • Problem drinking at year-end staff parties
  Thomson, Elza
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 15, No 3 (1989); 12-18
  1989-05-14
  View Record | View Original
961 - 1000 of 1131 Items    << < 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > >>