SA Journal of Industrial Psychology

Journal focus: Investigations into the ways in which the individual can balance their daily activities (socially, culturally or linguistically) against the larger context of corporate, organisational and institutional values.
Editor: Melinde Coetzee, University of South Africa, South Africa.
ACTIVE (1131 Records)

We invite you to explore AOSIS Library


Browse record per page: << < 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 > >>  (921 - 960 of 1131 Items)
 • The dimensions of employee commitment: a South African confirmatory factor analysis
  Kamfer, L.; Venter, D. J. L.; Boshoff, A. B.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 20, No 2 (1994); 1-7
  1994-06-20
  View Record | View Original
 • Stres, soos ervaar deur die hoëvlak swart werknemer in Suid-Afrika
  Van Zyl, E. S.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 19, No 3 (1993); 36-39
  1993-06-20
  View Record | View Original
 • Affirmative action in a democratic South Africa
  Louw, Andries
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 19, No 3 (1993); 40
  1993-06-20
  View Record | View Original
 • Toetskonstruksie Teorie en Praktyk
  Schoeman, W. J.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 19, No 2 (1993); 19
  1993-06-20
  View Record | View Original
 • Bestuursetiek in bestuursopleiding: Retoriek of realiteit
  Kruger, S.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 19, No 3 (1993); 30-35
  1993-06-20
  View Record | View Original
 • Onderpresterende bestuurders in senior bestuursposte
  Coetsee, L. D.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 19, No 2 (1993); 14-18
  1993-06-20
  View Record | View Original
 • Die konstruksie en evaluering van 'n werks tevredenheidvraelys vir predikante
  Van Vuuren, S. M.; Schepers, M.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 19, No 1 (1993); 23-27
  1993-06-20
  View Record | View Original
 • Kognitiewe en persoonlikheidskorrelate van aandaggewing
  Vos, S. J.; Schepers, J. M.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 19, No 3 (1993); 23-29
  1993-06-20
  View Record | View Original
 • Industrial psychology and industrial relations a South African perspective
  Tustin, C. M.; Flowers, J.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 19, No 2 (1993); 9-13
  1993-06-20
  View Record | View Original
 • Towards the standardization of an instrument for the evaluation of training
  Blignaut, C. J. H.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 19, No 1 (1993); 11-14
  1993-06-20
  View Record | View Original
 • Lewensoorgange en leergereedheid by volwassenes
  Van Zyl, K.; Lessing, B. C.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 19, No 1 (1993); 15-22
  1993-06-20
  View Record | View Original
 • Measuring consumer awareness in a developing country
  Rousseau, G. G.; Venter, D. J. L.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 19, No 3 (1993); 6-12
  1993-06-20
  View Record | View Original
 • A facet model for the organisational decision making orientation of midlevel managers
  Wheeler, J. J.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 19, No 3 (1993); 18-22
  1993-06-20
  View Record | View Original
 • Individual and situational influences on participative decision making
  Wheeler, J. J.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 19, No 2 (1993); 4-8
  1993-06-20
  View Record | View Original
 • A consensus approach to the measurement of organisational climate
  Tustin, C. M.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 19, No 1 (1993); 1-4
  1993-06-20
  View Record | View Original
 • Sensitiewe relasievorming as bestuursdimensie: Die evaluering van 'n...
  Cilliers, F. V. N.; Wissing, M. P.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 19, No 1 (1993); 5-10
  1993-06-20
  View Record | View Original
 • Die betroubaarheid van saamgestelde tellings
  Schepers, J. M.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 19, No 3 (1993); 1-5
  1993-06-20
  View Record | View Original
 • Die verband tussen loopbaanvolwassenheid, rolbelangrikheid en akademiese prestasie:...
  Kotze, M. E.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 19, No 3 (1993); 13-17
  1993-06-20
  View Record | View Original
 • A profile of the industrial psychologist in South Africa
  Tustin, C. M.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 19, No 2 (1993); 1-3
  1993-06-20
  View Record | View Original
 • The implications of extreme response style (ERS) for cross-cultural and comparative...
  Watkins, M. L.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 18, No 1 (1992); 13-19
  1992-06-20
  View Record | View Original
 • Measuring identified criteria of consumer awareness for various demographic categories...
  Rousseau, D.; Venter, D.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 18, No 3 (1992); 18-24
  1992-06-20
  View Record | View Original
 • Die meting van intrapersoonlike prosesse as determinant van leergereedheid by...
  Van Zyl, K.; Lessing, B. C.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 18, No 1 (1992); 7-12
  1992-06-20
  View Record | View Original
 • Consumer Behavior
  Crous, Freddie
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 18, No 1 (1992); 23
  1992-06-20
  View Record | View Original
 • Advertising and the medical profession: An exploratory study
  Boshoff, C.; Du Plessis, P. J.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 18, No 3 (1992); 13-17
  1992-06-20
  View Record | View Original
 • The experience of work circumstances and stress; a profile of flight engineers in a...
  Visser, Delene; Van Staden, F.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 18, No 1 (1992); 1-6
  1992-06-20
  View Record | View Original
 • Mannekragbestuur
  de Villiers, W. S.; Augustyn, J. C. D.; Cillie, G. G.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 18, No 3 (1992); 25-26
  1992-06-20
  View Record | View Original
 • Die faktore gemeenskaplik aan die selfondersoekvraelys van Holland en die nuwe...
  Swanevelder, C.; Schepers, J. M.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 18, No 3 (1992); 6-12
  1992-06-20
  View Record | View Original
 • The impact of a developmental assessment centre on managerial performance
  Fischer, A. H.; Engelbrecht, A. S.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 18, No 3 (1992); 1-5
  1992-06-20
  View Record | View Original
 • Die waarde van die takseersentrum: 'n Repliek
  Pietersen, H. J.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 18, No 1 (1992); 20-22
  1992-06-20
  View Record | View Original
 • Die modererende invloed van loopbaanontplooiing op loopbaanpassing en gehalte van werklewe
  Schreuder, A. M. G.; Flowers, J.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 18, No 2 (1992); 10-13
  1992-06-19
  View Record | View Original
 • The perceived quality of working life and job facet satisfaction
  Coster, E. A.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 18, No 2 (1992); 6-9
  1992-06-19
  View Record | View Original
 • Moontlike oorsake van werkskuheid
  Sieberhagen, G. v. d. M.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 18, No 2 (1992); 1-5
  1992-06-19
  View Record | View Original
 • The achievement motive of managers: A facet analysis
  Wheeler, Jan J.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 18, No 2 (1992); 14-17
  1992-06-19
  View Record | View Original
 • Die betroubaarheid en faktorstruktuur van die aangepaste meervoudige keuse-formaat van...
  Engelbrecht, A. S.; de Jager, L. C.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 17, No 2 (1991); 18-22
  1991-06-20
  View Record | View Original
 • Die tipering van verbruikerslewenstyle
  Du Preez, R.; Du Toit, J. B.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 17, No 1 (1991); 9-13
  1991-06-20
  View Record | View Original
 • Identifikasie van homogene leerstylklasse met behulp van die leerstylvraelys van honey...
  van Schalkwyk, A. L.; Schepers, J. M.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 17, No 3 (1991); 19-23
  1991-06-20
  View Record | View Original
 • Bestuurstyle in die openbare en privaatsektor van die Suid-Afrikaanse volkshuishouding
  de Villiers, W. S.; Raubenheimer, I. Van W
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 17, No 2 (1991); 14-17
  1991-06-20
  View Record | View Original
 • Type a behaviour pattern and performance as insurance representative
  Strumpfer, D. J. W.; Goudie, K.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 17, No 1 (1991); 5-8
  1991-06-20
  View Record | View Original
 • Newcomers in organisational entry coping with early job experiences
  Breackell, L. D.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 17, No 3 (1991); 13-18
  1991-06-20
  View Record | View Original
 • Die navorsingsprestasie van akademici in Suid-Afrika
  Watkins, M. L.; Labuschagne, H. A.
  SA Journal of Industrial Psychology; Vol 17, No 2 (1991); 1-6
  1991-06-20
  View Record | View Original
921 - 960 of 1131 Items    << < 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 > >>